Programok

​Megragadhatjuk-e az ökológiai válságot helyi jelenségeken keresztül? Milyen tudást képviselhet együtt egy ökológiai hálózatkutató, egy környezetpszichológus és egy képzőművész, és ez miként segíthet a jelenünk és a lehetséges jövőnk megértésében? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keres válaszokat az xtro realm művészcsoport által megalakított ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökség. Az intézményben felfedezhető kutatásalapú munkák és tudományágakon átívelő elméleti anyagok a legégetőbb ökológiai kérdéseket dolgozzák fel.
​A kaptár mint építészeti tárgy a méhész és a méhek kapcsolatából születik. Akárcsak az építészet, a benne és körülötte élők között teremt kapcsolatot. Az idők során a kaptár egyre kevésbé követte a méhek eredeti, természetes lakóhelyeként szolgáló faodvak formáját, mind inkább az ember igényeit szolgáló építménnyé vált. Megszűnt tehát az egyensúly: a méhek helyett az emberek lettek a meghatározó tényezők. A kaptárak változása okozta stressz, a monokultúrás földművelés és a számukra mérgező növényvédő szerek miatt a méhek sokkal érzékenyebbek lettek a betegségekre és parazitákra, így függőségben élnek az embertől, mert nincs idejük és energiájuk saját problémáik megoldására. A modern nagyvárosi élet szűkös lakótereivel és a természetből való kiszakítottságával hasonló krízishelyzetet teremt az emberek számára. Az elmagányosodás problémája az elmúlt évben még inkább felerősödött.

Kiállítás

04.23 - 05.30

Egy automatizált jelen allegóriái

Óbudai Gázgyár – Elektromos Központ / Graphisoft Park (Graphisoft Park 1031 Budapest, Sujtás u. )

Vladan Joler

Nolasco-Rózsás Lívia
A kiállítás a digitális információtechnológia előretörésével kapcsolatos kérdésekre keres választ, és azt vizsgálja, hogy a demokrácia jelenleg ismert formája túléli-e a mesterséges intelligencia, a közösségi média, azaz a digitális információtechnológia előretörését. Hogyan befolyásolja egyéni döntéseinket, a személyes és nemzetállami szuverenitást, ha az információs társadalom is algoritmus-vezérelt?

Kiállítás

04.23 - 05.30

Igor és Ivan Buharov

ISBN könyv + galéria (1084 Budapest, Víg uca 2.)

Igor & Ivan Buharov

Nemes Z. Márió; Szalai Borbála
Képesek lehetnek-e a növények társadalmi változást előidézni vagy különös, ismeretlen erők mozgatásával spirituális polgári engedetlenséget szítani?
​A MENÜ imaginaire fókuszában az étkezés jövője áll: képzőművészek, designerek és filozófusok kérdésfelvetéseit ismerhetjük meg az élelmiszer-rendszerek legégetőbb kérdéseivel kapcsolatban. Életmódunk és fogyasztási szokásaink jelentős mértékben formálják a tájat és a természeti környezetet – a bemutatott művek és az általuk felvázolt spekulatív hipotézisek az étkezés kérdésén keresztül vizsgálják az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatását is.

Kiállítás

04.23 - 05.30

Nem cukorból vagyunk, hanem betonból

1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3 ()

Alicja Rogalska; Annus Réka; Kartali Asszonykórus

Erdődi Katalin
A Vitkovics Mihály utcai egykori Patyolat-üzletben „Nem cukorból vagyunk, hanem betonból” címmel valósul meg a HÍRDALCSOKOR projekt kiállítása, ahol az alkotók a Kartali Asszonykórussal készített két új videómunkát mutatják be. A kiállítás részeként látható lesz a kórussal közösen írt új dalcsokor videóklipje, melyet Kartal különböző helyszínein forgattak, valamint a „Kartali kerekasztal” című harminc perces werkfilm, amely betekintést nyújt a forgatást előkészítő próbákba, beszélgetésekbe és a kollaboratív alkotófolyamat közösségi pillanataiba.
A Levegőt! című vers 1935 novemberében íródott. Ez látszólag a béke és jólét korszaka volt: Európa – s benne Magyarország – kivergődött a nagy gazdasági világválságból, a rend helyreállt. De milyen is volt ez a rend, amelyet a költő „nem ilyennek képzelt”? A kutatási kiállítás korabeli dokumentumokon keresztül mutatja be a vers születésének társadalmi-politikai kontextusát, és kortárs művek segítségével annak lehetséges 21. századi olvasatait kínálja.
2021. április 27-én 5 órától Igor és Ivan Buharovval Nemes Z. Márióval költő, esztéta, kritikus beszélget a Revolúcióparabotanika című kiállításukról, a teret behálózó hungarofuturista politikai-esztétikai energiákról, és a növények által irányított spirituális forradalom lehetőségeiről.
Május elsején a Hírdalcsokor csapata és a Varsányi Szirének feminista kórus online felolvasóesttel ünneplik a főként nők által végzett láthatatlan munkát. Egy közös gyűjtésből fognak személyes történeteket felolvasni, és ezekről kezdeményeznek egymás között, illetve a közönséggel egy kötetlen beszélgetést.

Esemény

05.07 19:00

XENOTOPIA lapszámbemutató a KAJET és a ŠUM folyóiratok szerkesztőivel

ISBN könyv + galéria (1084 Budapest, Víg uca 2.)

A rendezvény során bemutatásra kerül a Berlin-Budapest székhelyű Technologie und das Unheimliche (T+U) művészeti kollektíva és kiadói projekt legújabb, az OFF-Biennále Budapest 2021 felkérésére készült Xenotopia című kiadványa.

Esemény

05.08 10:00

rA/Upture_2 konferencia

Nappali (1093 Budapest, Lónyay u. 50.) ()

A Xenotopia kiadvány megjelenésének apropóján második alkalommal, ezúttal az OFF-Biennálé Budapest 2021 kerül megrendezésre a rA/Upture tematikus konferencia.

Esemény

05.10 19:00

Down to Earth #4 / A metabolikus múzeum

Francia Intézet ()

Francia Intézet Down to Earth előadássorozatának negyedik alkalma ezúttal az OFF-Biennále Budapest 2021 alatt kerül megrendezésre.

Esemény

05.14 18:00

Black box

online esemény ()

Vladan Joler

Viski Noémi
Az előadás Vladan Joler munkáit elemezve gondolkodik arról a feszültségről, ami az emberi cselekvés adatalapú optimalizálása és a technológiai környezet felhasználóbarát „humanizálása” között áll fenn.

Kapcsolódó esemény

05.16 0:00

Békamesék

Független Színház

A Független Színház Magyarország előadásai, művészeti akcióinak, műhelymunkáinak és tréningjeinek célja, hogy a mindannyiunkat érintő társadalmi kérdésekre, problémás élethelyzetekre társainkat megértve, velük együttműködve találjunk válaszokat.

Esemény

05.20 - 05.27

Yao Wang Fan Xing - SZMOGVÁROS

online esemény ()

​Kína legszennyezettebb levegőjű nagyvárosában, a Pekingtől 40 kilométerre fekvő Langfangban nehéz helyzetben vannak a környezetvédelmi iroda munkatársai. A várost egész éven át beborító szmog felszámolásához keményebben kell fellépniük a kisvállalkozókkal szemben, azonban sokaknak egyetlen megélhetése a károsanyag-kibocsátással járó üzlet. A Szmogváros súlyos kérdéseket feszeget, amelyek nem csak kínai, de globális viszonylatban is sürgetőek: feloldható-e az az ellentét, ami a természeti egyensúly helyreállításának igénye és a mindennapi emberi érdekek között feszül?

Esemény

04.10 - 04.11

FUZZY: Nem Egészen Kaliforniai Csoda

Igor Metropol (1116 Budapest, Sztregova utca 1., 4. emelet)

Fuzzy kollektíva (Gedeon Tekla & Sebastian Gschanes)

Látogasd meg a Fuzzy kollektíva, Gedeon Tekla and Sebastian Gschanes üvegház-installációját, melynek címe „Nem Egészen Kaliforniai Csoda”. Az installáció a folyamatos átalakulásban lévő kaliforniai paprika (Capsicum annum) divathullámaira és a biológiai sokféleség hiányára irányítja figyelmünket, és a paprika-gyümölcs tanulmányozásán keresztül kezdeményez vitát ezekről a témákról. A Fuzzy kutatásának fókuszában a paprikatermesztés alternatív módjai, a paprika gondozása és a termelést lehetővé tevő infrastruktúra gondozása áll.