Élménypedagógia

KONCEPCIÓ

Játszani is engedd A Levegőt! művészeti projektjeinek meghatározó része a demokratikus tudásmegosztás, a kritikai szemlélet, a közösségi alapokon nyugvó alkotói stratégiák, így a mediációs programok és az élménypedagógiai foglalkozásaink is ezekhez az alapelvekhez illeszkednek. Missziónk, hogy a kortárs képzőművészetet ne valami nehezen értelmezhető, valóságtól elrugaszkodott és szűk társadalmi réteget foglalkoztató területként láttassuk. A mediáció kihívása éppen az, hogy megmutassa, miként segít a kortárs művészeti eszköztár a közös ügyeinkről való gondolkodásban, illetve milyen kreatív kutatási és problémamegoldási kísérletekre ad lehetőséget az alkotói szabadság. Az OFF-Biennále 2021-es projektjei olyan társadalmi, ökológiai kérdésekre reflektálnak, amelyek a fiatalabb generációk után kiáltanak. A mesterséges intelligencia, a digitális hálózatok, az ökológiai lábnyom, a fogyasztói kultúra kritikája, valamint a szabadság, a közösségiség, az identitáskeresés megélésének vélt vagy valós lehetőségei mind olyan hívószavak, amelyeket a felnövekvő generációval közösen kell értelmezni, darabokra szedni, jobbra-balra forgatni, eljátszani. Idei témánkat az elmúlt év nehézségei különösen aktuálissá tették. A közösségi helyzetek digitális térbe helyeződése számunkra is megnehezítette az alkotást és szervezést, de az OFF-Biennále csapata továbbra is töretlenül fáradozik azon, hogy változatos és a jelen helyzetre is reflektáló, sokak számára elérhető programokat ajánljon a látogatók számára.