Programok

Kiállítás

06.08 - 09.26

Közösen kihordani

BTM - Budapesti Történeti Múzeum ()

Péli Tamás

György Eszter; Szász Anna Lujza; Szűcs Teri
Péli Tamás Születés című hatalmas alkotása több tekintetben is páratlan jelentőségű mű. A megközelítőleg 41 négyzetméteres, pozdorjalapra festett pannót Péli Tamás 1983-ban fejezte be, tanítványai – köztük Szentandrássy István – közreműködésével. A Születés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács megrendelésére készült, és az egykori tiszadobi Andrássy kastélyban működő Gyermekváros néven ismert gyermekotthon ebédlőjének falára került. A kastély szállodává alakítása során, 2011-ben a pannót eltávolították, és négy darabra bontva a nyíregyházi Jósa András Múzeumba szállították. A múzeum folyosóján állt lefedve – biztonságos körülmények között, de láthatatlanul.
​A kaptár mint építészeti tárgy a méhész és a méhek kapcsolatából születik. Akárcsak az építészet, a benne és körülötte élők között teremt kapcsolatot. Az idők során a kaptár egyre kevésbé követte a méhek eredeti, természetes lakóhelyeként szolgáló faodvak formáját, mind inkább az ember igényeit szolgáló építménnyé vált. Megszűnt tehát az egyensúly: a méhek helyett az emberek lettek a meghatározó tényezők. A kaptárak változása okozta stressz, a monokultúrás földművelés és a számukra mérgező növényvédő szerek miatt a méhek sokkal érzékenyebbek lettek a betegségekre és parazitákra, így függőségben élnek az embertől, mert nincs idejük és energiájuk saját problémáik megoldására. A modern nagyvárosi élet szűkös lakótereivel és a természetből való kiszakítottságával hasonló krízishelyzetet teremt az emberek számára. Az elmagányosodás problémája az elmúlt évben még inkább felerősödött.

Kiállítás

05.04 - 05.29

! - Omara hang-tér-foglalása

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15, 1084 Budapest)

Oláh Mara (Omara)

Pócsik Andrea
Oláh Mara (művésznevén Omara, 1945–2020) az egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar roma festőművész. Művészetében a saját életét meghatározó (sors)eseményekkel foglalkozott: festményein, képein életének egy-egy jelenetét festette meg, és a képfelületein gondolatait, érzéseit írott üzenetekben foglalta össze. A figuratív és narratív összekapcsolása, a művek nyers, plakátszerű őszintesége sajátos kortárs nyelvet eredményezett, amellyel Omara saját sorsán túl származásának és női mivoltának társadalmi valóságát tárta fel.
A Levegőt! című vers 1935 novemberében íródott. Ez látszólag a béke és jólét korszaka volt: Európa – s benne Magyarország – kivergődött a nagy gazdasági világválságból, a rend helyreállt. De milyen is volt ez a rend, amelyet a költő „nem ilyennek képzelt”? A kutatási kiállítás korabeli dokumentumokon keresztül mutatja be a vers születésének társadalmi-politikai kontextusát, és kortárs művek segítségével annak lehetséges 21. századi olvasatait kínálja.
​A MENÜ imaginaire fókuszában az étkezés jövője áll: képzőművészek, designerek és filozófusok kérdésfelvetéseit ismerhetjük meg az élelmiszer-rendszerek legégetőbb kérdéseivel kapcsolatban. Életmódunk és fogyasztási szokásaink jelentős mértékben formálják a tájat és a természeti környezetet – a bemutatott művek és az általuk felvázolt spekulatív hipotézisek az étkezés kérdésén keresztül vizsgálják az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatását is.

Kiállítás

04.23 - 05.30

HÍRDALCSOKOR: Nem cukorból vagyunk, hanem betonból

1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3 ()

Alicja Rogalska; Annus Réka; Kartali Asszonykórus

Erdődi Katalin
A Vitkovics Mihály utcai egykori Patyolat-üzletben „Nem cukorból vagyunk, hanem betonból” címmel valósul meg a HÍRDALCSOKOR projekt kiállítása, ahol az alkotók a Kartali Asszonykórussal készített két új videómunkát mutatják be. A kiállítás részeként látható lesz a kórussal közösen írt új dalcsokor videóklipje, melyet Kartal különböző helyszínein forgattak, valamint a „Kartali kerekasztal” című harminc perces werkfilm, amely betekintést nyújt a forgatást előkészítő próbákba, beszélgetésekbe és a kollaboratív alkotófolyamat közösségi pillanataiba.

Kiállítás

04.23 - 05.16

A cigány művész szorongása

Roma Parlament (1084 Budapest, Tavaszmező utca 6.)

Oláh Norbert

Oláh Norbert egy nagyobb méretű téglafalat épít fel a Roma Parlament volt épülete elé. A téglákon jól láthatóan szavak olvashatóak, amik a belénk vésődött, belénk épített fogalmakat, percepciókat jelenítik meg. Ezekből épül fel a szorongás fala. A helyszínválasztás nyílt hatalomkritika. Az épületet a kormány önhatalmúlag vette el, arra az ígéretre hivatkozva, hogy a helyén egy roma kulturális gigaintézmény székhelyét alakítja ki.

Kiállítás

04.23 - 05.30

Transzperiféria Mozgalom

Fészek Művészklub, Galéria és Herman-terem (1073 Budapest, Kertész u. 36.)

Clemente Padín; Galántai György; Katrin Winkler ; Manthia Diawara; Mónica de Miranda; Naeem Mohaiemen; Schuller Judit Flóra

Ginelli Zoltán; Szakács Eszter
​Lehet-e közös történelme a dél-amerikai magyar telepeseknek, a Magyarországon dolgozó kubai vendégmunkásoknak és a Kelet-Európában tanuló afro-ázsiai diákoknak? Beszélhetünk-e Kelet-Európa és a Globális Dél közös gyarmati történelméről? A kiállítás a gyarmatiság, a periférikus pozíció és a migráció fogalmain keresztül ragadja meg a globális periféria (Globális Dél) és félperiféria (Kelet-Európa) történeti kapcsolatait és párhuzamait a 20. században.

Kiállítás

04.23 - 05.30

HÉTKÖZNAPI HIÁNYCIKKEK

2B Galéria (1092 Budapest, Ráday utca 47.)

Berecz Diána; Bozzai Dániel; Bubla Éva; Neogrády-Kiss Barnabás; Papp Gergely

Ha hazaérünk, felkapcsoljuk a villanyt, melegebbre állítjuk a fűtést. Melegvízzel zuhanyzunk a fürdőszobában, melegvízzel mosogatunk a konyhában. Megszoktuk, természetesnek vesszük. De mi van azokkal, akiknek mindez nem adatott meg Magyarországon? Mennyire rajzolja át ez a hiány az ő életüket és világképüket? A Hétköznapi Hiánycikkek projekt egy konkrét szegregátumra koncentrálva, az ott élők aktív bevonásával vizsgálja a közművesítés hiányából és a káros környezeti tényezőkből adódó életkörülményeket, és az azokra adott válaszokat.

Kiállítás

04.23 - 05.30

Egy automatizált jelen allegóriái

Óbudai Gázgyár – Elektromos Központ / Graphisoft Park (Graphisoft Park 1031 Budapest, Gázgyár u. )

Vladan Joler

Nolasco-Rózsás Lívia
A kiállítás a digitális információtechnológia előretörésével kapcsolatos kérdésekre keres választ, és azt vizsgálja, hogy a demokrácia jelenleg ismert formája túléli-e a mesterséges intelligencia, a közösségi média, azaz a digitális információtechnológia előretörését. Hogyan befolyásolja egyéni döntéseinket, a személyes és nemzetállami szuverenitást, ha az információs társadalom is algoritmus-vezérelt?

Kiállítás

04.23 - 05.28

Revolúcióparabotanika

ISBN könyv + galéria (1084 Budapest, Víg uca 2.)

Igor & Ivan Buharov

Nemes Z. Márió; Szalai Borbála
Képesek lehetnek-e a növények társadalmi változást előidézni vagy különös, ismeretlen erők mozgatásával spirituális polgári engedetlenséget szítani?
​Megragadhatjuk-e az ökológiai válságot helyi jelenségeken keresztül? Milyen tudást képviselhet együtt egy ökológiai hálózatkutató, egy környezetpszichológus és egy képzőművész, és ez miként segíthet a jelenünk és a lehetséges jövőnk megértésében? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keres válaszokat az xtro realm művészcsoport által megalakított ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökség. Az intézményben felfedezhető kutatásalapú munkák és tudományágakon átívelő elméleti anyagok a legégetőbb ökológiai kérdéseket dolgozzák fel.