OTTHON

Művészeti projekt a lakhatásról

A régi Otthon Áruház tereiben fiatal képzőművészek reflektálnak az otthon fogalmára, a saját élettereikhez való viszonyukra és a lakhatási válságból adódó nehézségekre.

megnyitó: 2019. május 17. 18.00-22.00

finisszázs: 2019. május 24. 19.00-22.00

cím: ex-Otthon Áruház, 1074 Budapest, Rákóczi út 74-76., bejárat az Alsó erdősor utca felől

nyitva tartás: május 18. 13.00-22.00, május 19-24.naponta 14.00-19.00

A lakhatási válság mint széleskörű, rendszerszintű probléma nemcsak a társadalom marginalizált csoportjait, hanem a fiatalságtól kezdve a családokon át a nyugdíjas korosztályt is érinti. Ennek a társadalmi jelenségnek egyik jelentős eleme az egyetemistákat érintő lakhatási nehézségek, hiszen ma a fiatalok többségének küzdenie kell,  hogy ne sodródjanak a társadalom peremére.

Azok a fiatalok, akiknek egyáltalán lehetőségük adódik a továbbtanulásra, kiváltságos helyzetben vannak. De mi történik, ha kikerülnek az intézmény falai közül, és nincs mögöttük biztos családi háttér vagy intézményi támogatás? A megszerzett tudás és tapasztalat hogyan fordítható egy működőképes modell kialakítására? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a fiatalok kiszolgáltatott helyzete ne állandósuljon? Mi a mi saját felelősségünk?

A projekttel kísérletet teszünk a téma komplexitásának bemutatására, a társadalmi kontextus felvázolására és a súlypontok megfelelő elhelyezésére. Célunk, hogy egy fórum jöjjön létre a közös gondolkodásra, párbeszédre és megoldási javaslatok kidolgozására.

Az OTTHON projekt során a kurátorok és művészek saját maguk és generációjuk lakhatási helyzetével foglalkoznak egy kiállítás és programsorozat keretében. Performatív előadások az együttélés, otthontalanság problémáját mutatják be, egy szakmai beszélgetés keretében pedig a lakhatási válság történetiségéről, a fennálló helyzetről és alternatív modellekrőlbeszélgetünk.  A Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Filmfesztivál, a DAAZO Rövidfilm Fesztivál és A Város Mindenkié szervezet által válogatott filmek is láthatóak lesznek. Mindemellett tematikus workshopok és a Játszóház csapatának segítségével lehetőség nyílik a témához kötődő különböző szituációkba való belehelyezkedésre.

Az OTTHON programsorozat a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szakos hallgatóinak diploma projektje, amelynek létrejöttét a Summa Artium Kultúratámogató Magánalap támogatásával az OFF-Biennále által vezetett OFF-Műhely Budapest program segítette.

A kiállítás során a régi Otthon Áruház tereiben fiatal képzőművészek a lakhatás nehézségeire, saját életterükhöz való viszonyukra, és az együttélés során kibontakozó emberi kapcsolatokra, problémákra reflektálnak. Hol vagyunk otthon? Mi az otthon?  A művészek rávilágítanak az otthon fogalmának sokrétűségére, és személyes tapasztalatokon keresztül betekintést nyújtanak, miként él ez a generáció. Továbbá megjelenik az ideális lakótér és a jövőben átalakuló élettér kérdésköre is.

Művészek: AU Workshop, ÁDÁM Anna, BALLA Csönge, BOTTOM UP, HORVÁTH Eszter, JENESES Ádám, KICSINY Mártha, LAKATOS Attila, MÉZES Tünde, MOLNÁR Judit Lilla, SEEMANN Adrienn-SZIMÁN György, THURY Lili, VARJU TÓTH Balázs, VIDA Szabolcs

Kurátorok: CSEJDY Borka, ÖLVEDI Réka, PETÁK Dénes, SOLYMÁR Fanni

Grafikus: FÖLDI Viktor

MOME építész szakos hallgatói a szociális lakhatás témájával foglalkoznak, és projektjeikben egy gyárépület területét alakítják át olyan közösségi felhasználású terekké, melyek alternatív lakhatási megoldást biztosíthatnak a túltelített városi környezetben. A hallgatók a tervezés során a műemléki védettséget élvező, Columbus utcai egykori díszletraktár rehabilitációján dolgoztak. Fontos szempont volt, hogy az épület eredeti jellege megmaradjon, aminek eredményeképpen különleges térkapcsolatok és szokatlan hangulatú terek és helyek láthatóak a maketteken és terveken.

Konzulensek: Csomay Zsófia, Göde András, Marián Balázs DLA

Hallgatók: Bálint Viola, Bartha Olivér, Gadolla Máté, Lengyel Dániel, Gencsi Katalin, Háló Veronika Róza,Murczin Evelin, Németh Krisztina Anna, Pomázi Renáta, Seenger Dorottya, Sógor Ákos, Szabó Áron, Szabó Rákhel, Székely Dávid, Szodfridt Marcell, Tasnádi Gergely, Varga Bence, Veres Adrienn

Programok

támogatók: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Summa Artium Kultúratámogató Magánalap, OFF-Biennále Budapest

partnerek: Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, A Város Mindenkié, Játszóház, STEREO Akt

médiapartnerek: Artmagazin Online, Artportal