OFF-Műhely

Projekt inkubációs program és nyilvános előadások

A Summa Artium új New Community Fund programja keretében az OFF inkubációs programot indít 30 év alatti fiataloknak. A program keretében egy Budapestet tematizáló művészeti produkció megvalósulását támogatjuk a résztvevők számára rendezett workshopokkal, konzultációkkal, előadásokkal és anyagi eszközökkel. Nyáron meghirdetett pályázatunkon Csejdy Borka, Ölvedi Réka, Peták Dénes és Solymár Fanni „4 fal között” című projektje nyert, a programban tehát ennek szerzői és más, pályázatot benyújtott fiatalok vesznek részt. Az OFF-Műhely részeként nyilvános előadásokat is szervezünk, amelyek egyben betekintést engednek külföldön dolgozó magyar szakemberek munkájába is. Az előadások nyelve magyar, látogatásuk ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az OFF-MŰHELY nyilvános előadásai

2018/09/28. 17:00 - 19:00 

Steierhoffer Eszter: Home Futures: élet a tegnap holnapjában. Gondolatok a londoni Design Múzeum kiállítása kapcsán

Helyszín: Lumen Kávézó (Bp., VIII. Horánszky utca 5.)

2018/10/11. 18:00 - 20:00 

Polyák Levente: Az önszerveződő város - autonómia és együttműködés Európában

Helyszín: Stúdió Galéria (Bp., VII. Rottenbiller utca 35.)

2018/11/09. 17:00 - 19:00 

Molnár Edit: Egy dialogikus intézmény felé

Helyszín: Lumen Kávézó

*

Steierhoffer Eszter: Home Futures: élet a tegnap holnapjában. Gondolatok a londoni Design Múzeum kiállítása kapcsán

A világ dinamikusan növekvő nagyvárosaiban az élet terei leszűkülnek, egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy saját (tulajdonú) otthonuk legyen, az otthon egyre inkább vagyontárggyá vált. Ennek megfelelően a városi élet számos közösségi és nomád megoldást talál a lakhatási kihívásokra. Életmódunk globálisan egyre inkább a kapcsolatokra épül miközben a társadalmi izoláció végtelen. Otthonaink tele vannak új technológiai eszközökkel, a munka és az otthoni élet határai elmosódnak. 

Manapság az otthonról való gondolkodást nem a jövőre irányuló tekintet, hanem a múlt jövőképei iránt érzett nosztalgia határozza meg. Az „okos otthonban” (smart home) jól megférnek egymás mellett a múlt század közepéről származó bútorok és a kortárs technológiai eszközök. 

Home Futures című kiállítás visszatekint, hogy előre láthasson: a huszadik század radikálisnak ható jövőképeit állítja kortárs életmódok mellé. A valamikor elképzelt jövő és a jelen összehasonlítása társadalmi és politikai elképzeléseink változásait is leköveti. A kiállításnak nem szándéka, hogy a huszadik század lakóterekkel kapcsolatos elképzeléseinek enciklopédikus tárát nyújtsa, és a kortárs „okos otthonok” történetét sem követi pontról pontra. Az itt bemutatott példák a kortárs otthon fogalmára és ennek változásaira reflektálva kerültek kiválasztásra interdiszciplináris kurátori megközelítésmódot követve. A lakókörnyezet design-ja szélesebb kontextusban jelenik meg és inkább egy attitűdöt ír le, mint csupán a tárgyak megformálását. 

Steierhoffer Eszter a londoni Design Múzeum vezető kurátora, korábban a montreáli Canadian Centre for Architecture építészeti kurátoraként dolgozott. A londoni Royal College of Art-on szerzett PhD fokozatot (Critical and Historical Studies), kutatási témái között kiemelt helyen szerepel a modern és kortárs építészeti kiállítások története. Számos kiállítást és szimpóziumot szervezett építészeti témákban, többek között: Imagine Moscow (2017), Corner, Block, Neighbourhood, Cities. Álvaro Siza in Berlin and The Hague (2015); Zoo-topia. On zoo architecture as taxonomies of national representation (2012); Anatomy of a Street (2010).

Polyák Levente: Az önszerveződő város - autonómia és együttműködés Európában

A 2000-es évek első felének virágzását követően a gazdasági válság komoly nehézségekkel szembesítette az európai városok jelentős részét: a valós pénzügyi fedezet, illetve vásárlói vagy bérlői igények nélkül megvalósított fejlesztési projektek számos önkormányzatot tereltek a csőd szélére.  A recesszió - a különböző politikai válságokkal és megszorítási intézkedésekkel kiegészítve - az európai jóléti államok válságát eredményezte, amelynek részeként a közszféra a kontinens számos településén elkezdett kivonulni a kultúrához, oktatáshoz, egészséghez kapcsolódó közösségi infrastruktúrák és szolgáltatások területéről. A közszolgáltatások átalakulása és a megszorítások egyúttal a városi terekre is rányomták bélyegüket: a csökkenő önkormányzati költségvetések a közösségi létesítmények és közterek elhanyagolását és gyakran sikertelen privatizációját, megüresedését vonták magukkal. A közösségi szolgáltatások és terek válságára adott válaszként Európa számos városában jelentek meg olyan közösségek és szervezetek, amelyek a hiányzó vagy nem megfelelő közellátás pótlására vagy helyettesítésére vállalkoztak. 

Az előadás a közösségi-alapú városfejlesztés európai kísérleteit mutatja be, Lisszabontól Varsóig és Liverpooltól Rómáig, különös tekintettel az önszerveződő, helyi közösségekbe beágyazott, inkluzív és alkalmazkodó képes civil terekre és a körülöttük szerveződő hálózatokra - az etikus tőkéhez való hozzáféréstől, a közösségi finanszírozáson keresztül, a közösségszervezés, illetve az intézményekkel való együttműködés kérdéseiig.

Polyák Levente (1979) urbanista, kutató és kritikus. Építészetet, urbanisztikát, szociológiát és művészetelméletet tanult Budapesten és Párizsban. 2009-től a budapesti MOME és BME, majd a bécsi TU oktatója volt. Vendéghallgató volt a Columbia University-n és a párizsi École Nationale Supérieure d’Architecture-n, a CEU Szociológia szakán szerzett PhD fokozatot. Dolgozott budapesti, New York-i, párizsi, és római önkormányzatok megbízásából. A Cooperative City szerkesztője, az Eutropian Research & Action (Bécs-Róma) társalapítója és a budapesti KÉK - Kortárs Építészeti Központ tagja. 

Molnár Edit: Egy dialogikus intézmény felé

Molnár Edit, az oldenburgi Edith-Russ-Haus társigazgatója, kurátor, budapesti előadásában az elmúlt három év projektjeiből válogatva szeretné a művészeti közintézmények lehetséges szerepét vizsgálni a jelen politikai és kulturális kontextusában.

Az intézményt, melyet kurátori tevékenysége révén elképzel, Bassam el Baroni egyiptomi teoretikus Chantal Mouffe kritikai olvasatában bevezetett poszt-agonisztikus helyeként írná le, amely inkább dialógust, mintsem konfliktust generál, és nem a versenyhelyzetet látja a politikai és kulturális produktivitás letéteményesének.

Molnár Edit 1998-2005 között a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületben dolgozott, kezdetben mint egyesületi titkár, majd 2000-2005-ig, a Stúdió Galéria vezetőjeként. 2005 és 2007 között a Műcsarnok kurátora, 2007-2009-ig pedig a kairói Contemporary Image Collective nevű független, non-profit intézmény igazgatója. 1998-ban diplomázott művészettörténészként a budapesti ELTE-n, majd 2005-ben a Bölcsészettudományi Kar Esztétika tanszékén. 2002-ben az amszterdami De Appel kurátori programjának résztvevője. Az oldenburgi Edith-Russ-Házat 2015 óta vezeti Marcel Schwierinnel közösen.