Amikor a művész(et) beszél Esemény

2015.05.21- 2015.05.25
Auróra

Máskor, máshol, remélem… ­ dokumentumhangjáték

KissPál Szabolcs poétikus címet viselő dokumentum-hangjátéka a művészeti világ működésének egy, a befogadók számára rejtve maradó oldalát tárja fel.

Kisspál Szabolcs: Máskor, máshol remélem… dokumentum-hangjáték

Moderátorok: Lázár Eszter és Nagy Edina, a programsorozat kurátorai.

Bővebb információ: http://off.mindyourweb.com/archive/kategoriak/amikor-a-muveszet-beszel/

Az aktuális kultúrpolitikai helyzettel és az arra adott reakciókkal foglalkozó, kritikus hangvételű darab alkalmat ad számos kérdés felvetésére és azok közös megvitatására. A beszélgetés nyilvános, Mindenkit szeretettel várunk.

Sugárzások időpontjai: Klubrádió, FM 95,3, május 21., 21 óra (https://online-radio.hu/klubradio/), Civil rádió, FM 98, május 25., 20 óra (http://www.popularis.hu/radio/civil/)

A közös rádióhallgatás és beszélgetés helyszíne, időpontja: Auróra közösségi tér, 1084 Budapest, Auróra u. 11., május 25. 20 óra

Máskor, máshol, remélem…

Koncepció, válogatás: KissPál Szabolcs

Közreműködők: Vajdai Vilmos és a TÁP Színház színészei

KissPál Szabolcs poétikus címet viselő dokumentum-hangjátéka a művészeti világ működésének egy, a befogadók számára rejtve maradó oldalát tárja fel. A művész  kurátori felkéréseket és művészek azokra adott válaszait gyűjtötte össze, melyből  egy többszereplős párbeszéd íródott. Az intézményt képviselő kurátor és a művész között lezajlott levélváltás ebben a történetben kivétel nélkül elutasítással zárul, ugyanakkor e levélváltások megjelenítése a publikus térben felveti a kérdést, hogy mennyire tekinthető hivatalosnak, tehát a közszférára tartozónak ez az egyébként rejtett kommunikáció.A levelezések  tényszerű  adatai (szereplők, kiállítási helyszínek, időpontok) „kitakarásra kerülnek”, így a dialógusok  absztrakttá válnak. Ennek ellenére a levelezőpartnerek egymáshoz és az intézményhez való ellentmondásos viszonyulásain keresztül a jelen kultúrpolitikai dimenziói is kirajzolódnak. Ezt egyértelműsíti a dialógusok hátterében megszólaló, helyenként azokat felvezető, vagy összekötő elemként szolgáló “háttérzaj”. Itt azonban, a  párbeszédektől eltérően, konkrétan beazonosíthatóak az elmúlt néhány évben ismertté vált, a kultúrpolitikát jelentősen formáló, többnyire politikusok szájából elhangzó kijelentések, politikusi mondatok, valamint az időközben lezajlott kollektív, kritikus művészeti akciók hangzó dokumentumai. KissPál munkájának témaválasztása és hangvétele nem véletlen. A hangzóvá tett dialógusokról a hallgatók óhatatlanul is aktuális kultúrpolitikai történésekre, a hazai művészeti színtér helyszíneire asszociálnak. Ám egy általánosabb jelenség, a művészeti élet struktúrájának, hatalmi viszonyainak körvonalai is kirajzolódnak kurátor és művész (a meghívó és a felkért) sajátos „pávatánca” mögött az iróniától sem mentes hangjátékban. Mindezek alapján a darab az itt és most-tól elvonatkoztatva is tanulságokkal szolgálhat mind a szakmai közegben jártas, mind a belső viszonyokat nem ismerő hallgatóság számára.