Esemény

2015.04.27 (2:00)
Hátsó Kapu

Kakológia

Fiktív párbeszéd Milan Kundera cseh íróval a giccsről és annak egzisztenciális jelentőségéről.

Fiktív párbeszéd Milan Kundera cseh íróval a giccsről és annak egzisztenciális jelentőségéről.

Gerőcs Júlia Svájcban élő képzőművész Kakológia című performansza jellegét tekintve a képző- és színházművészet határterületén helyezkedik el. Az előadás vezérmotívuma egy fiktív párbeszéd Milan Kundera cseh íróval a giccsről és annak egzisztenciális jelentőségéről.

Ennek kiindulópontja  A lét elviselhetetlen könnyűsége című rendszerbíráló regényéből származó idézet: „…a giccs a szar abszolút tagadása; a szó szoros és átvitt értelmében: a giccs kizárja látószögéből mindazt, ami az emberi létben esszenciálisan elfogadhatatlan.”

A bábként megjelenített Kunderával folytatott párbeszéd-helyzetek rövid elbeszélő részekkel váltakoznak, ezek a művész által személyesen átélt, valós eseményeken alapulnak. A megidézett történetek szereplői „a szó szoros és átvitt értelemében” is szarban vannak, nehézségeik elől a giccs segítségével próbálnak meg elmenekülni. A történetek során felvetődik a kérdés, hogy a giccs egy leküzdendő jelenség-e vagy szükségszerűség.