Esemény Kiállítás

2015.04.30 (2:00)
Igor Metropol

Claire Waffel: Kommerz was yesterday – Igor Metropol

Helyspecifikus audio-vizuális performansza során Claire Waffel egy speciális budapesti köztér, az egykori Corvin Áruház példáján keresztül vizsgálja az építészet, az ideológia és a történelem viszonyát. A performansszal párhuzamosan kiállítás látható a berlini művész kollázsaiból.

Helyspecifikus audio-vizuális performansza során Claire Waffel egy speciális budapesti köztér, az egykori Corvin Áruház példáján keresztül vizsgálja az építészet, az ideológia és a történelem viszonyát. A performansszal párhuzamosan kiállítás látható a berlini művész kollázsaiból.

Claire Waffel installációja és performansza Budapest egy ismert közterével foglalkozik: feltérképezi annak múltját, elemeire bontja jelenlegi állapotát és kortárs fogyasztói kontextusba helyezi azt. Az egykori Corvin Áruházat a Blaha Lujza téren az 1920-as évek végén a technikai újításaiért, például az akkor rendkívül korszerű beépített mozgólépcsőiért és klasszicizáló építészeti megoldásaiért csodálták. Az áruház a kívánatos fogyasztási termékek mellett kulturális eseményeknek is teret adott, mint pl. a közösségi televíziós közvetítések vagy művészeti kiállítások. Később az épület megjelenése a felismerhetetlenségig megváltozott: a homlokzatra applikált alumíniumburok a városi fejlődésről és hanyatlásról tanúskodik.

Claire Waffel konceptuális projektjei során gyakran nyúl olyan kificamodott struktúrákhoz – legyenek azok személyek, tájak vagy épületek – ahol a különböző időszakok és ideológiák keverednek egymással vagy egyidejűleg vannak jelen. Budapest projektje a fogyasztói szokások változásán keresztül az építészet és a történelmi emlékezet kapcsolatát vizsgálja. A “Kommerz was yesterday” egy audiovizuális előadás, amely során a képi és hanganyagon keresztül ismert szerkezetek széttöredezve, hozadékos rétegeire csupaszítva jelennek meg, új narratíváknak engedve teret.