Esemény

2015.04.26- 2015.05.21
Alternatív Közgazdasági Gimnázium / Spinoza Ház / Átrium Mozi

Amikor a művész(et) beszél

A When Art(ist) Speaks / Amikor a mű(vészet) beszél című eseménysorozatban olyan művek kerülnek bemutatásra, melyek alapja a hangzó beszéd és ennek különböző kortárs művészeti adaptációs lehetőségei (pl. dokumentumhangjáték, kamaraopera, performansz, monodráma).

Amikor a mű(vészet) beszél / When Art(ist) Speaks

performansz, dokumentumhangjáték, kamaraopera, webprojekt

Helyszínek és időpontok:

Technica Schweiz & Katarina Šević: Alfred Palestra
Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 1035 Budapest, Raktár u. 1.
április 29. 18.00

Eduard Freudmann: Fehér elefánt archívum Setting No. 3
Spinoza Ház, színházterem, 1074 Budapest, Dob u. 15.
április 30. 19.00

Eleven Emlékmű, 1054, Budapest, Szabadság tér
május 1. 18.30

Németh Hajnal: A vesztes
Átrium Mozi, 1024 Budapest, Margit krt. 55.
május 20. 20.00

KissPál Szabolcs: Máskor, máshol, remélem…
Rádió-dokumentumhangjáték

Szacsva y Pál: Photo of the Day (PhD)
video-sorozat

 

A When Art(ist) Speaks / Amikor a mű(vészet) beszél című eseménysorozatban olyan művek kerülnek bemutatásra, melyek alapja a hangzó beszéd és ennek különböző kortárs művészeti adaptációs lehetőségei (pl. dokumentumhangjáték, kamaraopera, performansz, monodráma).

A projekt hívószava a beszéd (art of talk) mint művészeti forma. A hazai kortárs művészetben a talán kevésbé elterjedt “beszédmű” előzményeit a többnyire illegalitásban működő magyar neoavantgárd képviselőinél találjuk meg, akiknek a műfaj kedvelt médiuma volt, utcai akciók, rádió-performanszok vagy magánlakásokon történt felolvasások strukturáló, központi elemeként működött. A (hangzó) beszéd nemcsak mint a művészeti önkifejezés eszköze jelenik meg, hanem egy határozott állásfoglalás is, mely által a kortárs művészet szociokulturális területeket is érintő, diskurzusteremtő szerepe és az abban való aktív részvétele kap hangsúlyt. A különböző helyszínekre tervezett performanszokban olyan művészek működnek közre, akiknek műveiben meghatározó szerepet tölt be a szöveg.

A művészek ez alkalommal azonban a hangzó beszédre, az előadás- vagy bemutatásmódra, vagy a személyes jelenlétet is feltételező performatív előadásra helyezik a hangsúlyt. Az irodalmi adaptációkat és az esetenként a munkák kiindulópontjául szolgáló személyes történeteket kultúrpolitikai és emlékezettörténeti kontextusuk mellett a választott “beszédes”műfajok és előadásmódok, mint a rádiójáték, az opera, a felolvasás és a monodráma kapcsolják össze.

Résztvevő művészek: KissPál Szabolcs, Szacsva y Pál (et al.), Németh Hajnal, Katarina Šević & Tehnica Schweiz, Eduard Freudmann

Szervező intézmények: Átrium Mozi, Spinoza Ház, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Osztrák Kulturális Fórum (OKF)

Kapcsolódó program:

Off-Neked: Élő kapcsolás – média műhely Kistamás Lászlóval