Kiállítás

2015.04.25- 2015.05.08
Ateliers Pro Arts - A.P.A. Galéria

Ahogy egykor volt – a nemzetépítés művészete

A Fokus Grupa alkotópáros néhány jellegzetes és vitatott horvát nemzeti emlékmű hátterébe nyújt betekintést. Lerántva róluk a misztikus leplet, kiforgatva eredeti céljukat, az emlékművek alapfunkcióit veszik célba és kérdőjelezik meg.

A Fokus Grupa alkotópáros néhány jellegzetes és vitatott horvát nemzeti emlékmű hátterébe nyújt betekintést. Lerántva róluk a misztikus leplet, kiforgatva eredeti céljukat, az emlékművek alapfunkcióit veszik célba és kérdőjelezik meg.

A cím egy (a mai horvát gazdaság egyik legcéltudatosabb termékének számító) turisztikai kampány szlogenjének átfogalmazása, így hangsúlyozva a nemzeti identitások újratervezésének tényét és önálló meta-műként való értelmezésének lehetőségét.  

A kiállítás a köztéri szobrászattal, illetve a köztéri szobrok létrehozásának, ledöntésének, újra-emelésének és elpusztításának miértjeivel foglalkozik. A művészek a köztéri szobrokkal mint a hazafias eszmék reprezentációival vagy megvalósulásaival, illetve mint változó politikai és társadalmi paradigmákra reflektáló jelenségekkel foglalkoznak.

A többnyire fontos eseményeknek vagy személyeknek szentelt emlékműveket elsősorban köztereken emelik. A köztéri szobrok helyzetükből adódóan szükségszerűen hozzájárulnak a történelem konstruálásához és különféle mítoszok keletkezéséhez, ezzel a tömegek ideológiai szempontú nevelésének alapvető eszközeivé válnak. A köztéri szobrászati alkotások – nem egyszer megkérdőjelezhetetlen esztétikai minőségük ellenére – sosem tekinthetőek apolitikusnak.

A Fokus Grupa alkotópáros Horvátország legjellegzetesebb és legvitatottabb köztéri szobrainak történetébe és hátterébe nyújt betekintést. Kiállításukon nemcsak archív fotókat, hanem (részleges) rekonstrukciókat (People Love Monuments) is bemutatnak. Emellett különböző emlékműveket alakítanak kiállítási tárggyá eredeti funkciójuk felfüggesztésével, egyben misztikumuktól is megfosztva őket. (P.H.S.H.S).

A ‘There Aren’t Words for What We Do or How We Feel So We Have To Make Them Up’ című videóalkotás a természet kisajátításának lehetőségeit kutatja tovább. A romlatlan természet és a virágkorát élő nemzet egymással való megfeleltetésének emberi konstrukciója a nemzeti mitológiák kedvelt eszköze. A szobrok gondos megválasztásával és installálásával a művészek megfosztják az emlékműveket alapvető funkciójuktól, az emberek hősökkel, mítoszokkal, vallással és a természettel való azonosulásának elősegítésétől.

Résztvevő művészek:  Fokus Grupa, Rijeka (http://fokusgrupa.net)

Infomediátorok: Acha Diána, Farkas Júlia, Horváth Kitti, Majercsik J. Andrea, Ránki Júlia, Süveg Katalin, Zikos Evanthia

További információ:
Iva Kovač (1983, Split) Rijekában él és dolgozik
Elvis Krstulovič (1982, Rijeka) Rijekában él és dolgozik