OFF-Biennále Budapest

OFF-Biennále Budapest

Mi az OFF?

Az OFF-Biennále Budapest a legnagyobb független kortárs művészeti esemény Magyarországon. 2014-ben, alulról szerveződő kezdeményezésként indult, amelyet művészeti szakemberek kis csoportja hívott életre. Olyan platformot akartak létrehozni, amely segít, hogy a kortárs művészet képviselői (művészek, kurátorok, művészeti szakemberek stb.) és a közönség kapcsolatba kerüljön egymással. Célja, hogy megerősítse a helyi független művészeti színteret, és hogy nyilvános párbeszédet kezdeményezzen sürgető, ugyanakkor háttérbe szorított társadalmi, politikai és környezeti kérdésekről. Az OFF folyamatos kísérlet, amely fenntartható, demokratikus intézményt képzel el és valósít meg a civil szférában. 

Az OFF-Biennále nem pályázik állami támogatásra és nem működik együtt állami fenntartású művészeti intézményekkel. Ez egyrészt politikai állásfoglalás, másrészt praktikus megoldás, hogy megvédje a művészi kifejezés szabadságát.

2014-ben azért vágtunk bele ebbe a munkába, hogy újraépítsük a magyar független képzőművészeti színtér alapjait, hogy szereplőinek közös platformot teremtsünk, és hogy megmutassuk: összefogással az állam jóváhagyása nélkül is lehetséges nagyléptékű, magas színvonalú művészeti eseményt szervezni. Ezt ma is lényeges  állításnak tartjuk egy alapvetően passzív, a megoldásokat fentről váró társadalomban. 

Egyrészről tehát elengedhetetlenül fontosnak látjuk a civil szféra megerősítését a művészet területén is, és e pillanatban úgy gondoljuk, ennek kulcsa az új források bevonása és a hálózatos civil együttműködés itthon és nemzetközileg. Másrészről azonban fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy hosszú távon csak a kulturális szférák (állami és civil) szoros, támogató együttműködése hozhat jelentős, tartós eredményeket.

Miért „OFF”?

Az „off-” jelző itt is azt jelenti, mint például az Off-Broadway esetében. Kilép a fősodorból, a megkövesedett rutinokból, és megkeresi a saját útját, kiépíti a saját működését. Megtalálja az embereit, a forrásait, a helyszíneit. Lehet, hogy kisebb, spontánabb, kevesebb pénzből gazdálkodik, de a minőségből nem enged, és kevésbé kötik a megkérdőjelezhetetlen protokollok. A névadást Svetlana Boym off-modern elmélete is inspirálta: A gyorsan cserélődő prepozíciók helyett, mint amilyen a „poszt-”, az „anti-”, a „neo-”, a „transz-” és a „szub-”, amelyek mind kérlelhetetlen menetelést sugallnak előre, valami ellen vagy valamin túl, és elszántan próbálnak trendet diktálni, én azt javaslom, mozogjunk „off”: „Off”, mint „off quilter” (szabálytalanul), „off-Broadway, „off the path” (útról letérve), vagy „way off” (tévesen), „off-brand” (márkátlanul), „off the wall' (szokatlanul) és néha „off-color” (helytelenül) – írja Boym.

Az OFF-Biennále tehát a világszerte megrendezett képzőművészeti biennálék mainstream formáinak kritikáját is adja: erős intézményi vagy vállalati fenntartó nélkül, egy kis közösség szervezésében jön létre; nemzetközi sztárok és trendek “bereptetése” helyett a elsősorban a helyi színtér problémáira keres megoldásokat. Ez persze nem jelenti azt, hogy az OFF lokális ügy maradna, épp ellenkezőleg: egyrészről mi is bemutatunk számos külföldi művészt és produkciót, hiszen ez is a magyar művészeti élet megerősítését szolgálja; másrészről épp szokatlan szervezeti struktúrája, politikai állásfoglalása teszi az OFF-Biennálét nemzetközileg is figyelmet és elismerést keltő kezdeményezéssé. 

Az első OFF 

2015 tavaszán az első OFF-Biennále Budapest 5 hét alatt több mint 100 helyszínen (többnyire Budapesten, de vidéki városokban és külföldön is) közel 200 programot mutatott be, amelyen 22 ország több mint 350 művésze vett részt. 2015 végén az OFF megszervezésében jelentős szerepet vivő kortárs művészeti, kommunikációs és edukációs szakemberek megalapították az OFF-Biennále Egyesületet. A biennále kurátori csapata 2016 végén elnyerte a közép-európai régió egyik legrangosabb kulturális-művészeti elismerését, az Erste Stiftung által alapított Igor Zabel-díj egyik ösztöndíját. 

A második biennále

Az OFF-Biennále 2017-ben egy olyan kerettémát választott, amely lehetővé tette, hogy a jelent és a jövőt egyaránt meghatározó, húsbavágó és izgalmas kérdésekkel foglalkozzunk, és hogy a várost többféle módon birtokba véve felfedezzük a művészet felszabadító erejét. A kiindulópontot a Gaudiopolis gyermekköztársaság adta (1945–1950), melyet Sztehlo Gábor evangélikus lelkész alapított a második világháborút követően Budapesten. Az „öröm városának” gyermek lakói saját kormányzatot hoztak létre, képviselőket választottak maguk közül, és mindenkire (a tanárokra is) vonatkozó törvényeket hoztak. Megvalósult utópiaként a remény, a bizalom, az együttérzés, a nagylelkűség, a felelősségvállalás, a kitartás, a bátorság és a törődés szellemében működött. Az OFF-Biennále projektjei a Gaudiopolis történetéből kiindulva különféle utakat jártak be, de mind annak időszerűségéről tanúskodtak.

A harmadik kiadás

A biennále első két kiadása megmutatta annak a kitartásnak és kreativitásnak az erejét, amelyet a társadalmi és politikai kérdésekben szót kérő kortárs művészet képvisel; ugyanakkor visszaigazolta, milyen nagy szükség van arra, hogy új túlélési stratégiákat keressünk. 2018-ban, a folytatáson gondolkodva egyetértettünk abban, hogy a működési struktúrát, amelyben az OFF ernyőként fogja össze a függetlenül létrejövő projekteket, újra kell gondolnunk. Ekkorra sok korábbi résztvevőnk – művészek, független csoportok, kis művészeti helyek – eltűnt a színtérről: felhagytak a tevékenységükkel, külföldre költöztek, bezártak. Világossá vált, hogy támogatás, intézményi keret nélkül a független színtér hosszabb távon olyannyira elgyengül, hogy pusztán azzal, ha tevékenységeit keretbe foglaljuk, nem adunk elég segítséget. Azt láttuk, hogy az OFF-Biennále csapatának szakmai tudása és tapasztalata úgy hasznosulhat a leghatékonyabban, ha producerként lépünk fel: ezért döntöttünk úgy, hogy a harmadik kiadásban sokkal kevesebb projektet mutatunk be, azokkal viszont szorosan együttműködünk, a munka minden aspektusában asszisztálunk. Így jött létre a 2020-as OFF-Biennále programja, amely tizenkét komplex projektre épül. Ezekben az a közös, hogy szinte valamennyit csapatok kezdeményezték, amelyekben különböző területekről érkezett alkotók működnek együtt; és hogy többen közülük már évek óta együtt dolgoznak. Az OFF elsősorban épp az ilyen önszerveződő,  hosszútávú, több művészeti ágon vagy kulturális területen átívelő projekteknek kíván platformot biztosítani. Ehhez hasonlóan kiemelt célunk volt ebben a kiadásban, hogy a jelent kritikusan szemlélő, ugyanakkor a jövő lehetőségeit kutató, azt illetően valamilyen javaslattal, vízióval élő produkciókat hozzunk létre, amelyek a maguk eszközeivel részt kívánnak vállalni közös ügyeink alakításában.