Projektek

RomaMoma

Roma Kortárs Művészeti Múzeum nem létezik. De milyenek kellene lennie, ha mégis volna? Milyen műveket mutasson be és kinek? Milyen elvek mentén építse fel a gyűjteményét? Hogyan viszonyuljon a már meglévő roma gyűjteményekhez és a roma kulturális örökséghez?  Miként beszéljen a roma reprezentáció sztereotip megnyilvánulásairól, az önreprezentáció lehetséges csapdáiról? Szükség van-e egyáltalán Roma Kortárs Művészeti Múzeumra, és valóban ez lenne a megfelelő elnevezés? 

A RomaMoMA kortárs művészeti projekt a jövőbeli Roma Kortárs Művészeti Múzeumról kezdeményez közös gondolkodást hazai és nemzetközi, roma és nem roma képzőművészek, kulturális szakemberek, társadalomtudósok, civilek bevonásával. 

Célja olyan transznacionális intézményi koncepció kidolgozása, amely a romák politikai, társadalmi, kulturális, művészi reprezentációját dekolonizációs értelmezési keretben vizsgálja, mutatja be és vitatja meg. Nem a rögzült roma kulturális identitásról, hanem összetett és folyamatosan alakuló identitás-mintázatokról gondolkodik.

A projekt a konkrét múzeumi elképzelés megvalósítása helyett különböző programok (kiállítás, filmvetítés, performansz, workshop, látvány-restaurálás) összekapcsolásával  nomád, rugalmas intézményi működést modellez, amely a kortárs művészet eszközeivel tesz fel kérdéseket és fogalmaz meg állításokat. Mindezt igyekszik összhangba hozni a 21. századi múzeumi megközelítésekkel, amelyek a társadalmi szerepvállalást a múzeumi elbeszélések, a kulturális örökség és a kortársiasság viszonyainak újragondolására is kiterjesztik.  Az OFF-Biennále RomaMoMA projektje Junghaus Tímea RomaMoMA elképzelésén, valamint Oto Hudec Láthatatlan Múzeum (2017) című, a tranzit.sk-val együttműködésben megvalósult munkáján alapul. A projekt az ERIAC-kal  egy többéves együttműködés keretén belül jön létre.

Részt vevő kurátorok: Szász Anna Lujza

tanácsadók: JUNGHAUS Tímea, DARÓCZI Ágnes