Projektek

az xtro realm bemutatja: ACLIM!

Klímaképzeleti ügynökség

Vajon nemzeti sorsunk kódolt a Pannóniaszaurusz eltűnésében? Jobban értjük az ökológiai válság alakulását, ha emberi időszámításról földtani időre váltunk? Ehhez hasonló kérdésekre keres válaszokat a kutatás-sorozat és tárgygyűjtemény, amely művészeti munkákkal közelíti meg a legaktuálisabb ökológiai kérdéseket. A kiállítás könyvtárában az egyes kutatásokat átfogó, tágabb összefüggések is kézzelfoghatóvá válnak. 

  A klímaválság árnyékában az alternatív jövőképek keresése egyre sürgetőbb. Nemcsak az a kérdés, hogy fennmaradunk-e, hanem hogy milyen társadalmi keretek között. Az ökoszisztéma kizsákmányolását gazdasági és politikai érdekek vezérlik, amelyek felelősek élőhelyünk tönkretételéért, és korlátozzák a társadalmi képzeletet is, amely kivezethet a zsákutcából. El kell vetni a rögzült gondolkodási sémákat, hogy a klímaválságból kiutat kereső társadalmi képzeletet, azaz a klímaképzeletet fel lehessen szabadítani. Az xtro realm képzőművészeti kutatócsoportja az OFF ideje alatt felállított kutatóintézet terében a művészetet és a tudományt hívja párbeszédbe. Ehhez azonban új tudáseszményre is szükség van, amelyben a művészeti alkotás is tudást hordoz. A tudomány így a művészettel karöltve mutat új utakat. A kiállításon szereplő interdiszciplináris, kutatás-alapú művek történeti esettanulmányokat és lehetséges jövőképeket vázolnak fel. A tét otthonunk fennmaradása.

Részt vevő kurátorok: Horváth Gideon; Süveges Rita; Zilahi Anna

Támogatók: Summa Artium, Goethe-Institut Budapest, FKSA