Programok

Bemutatjuk a Lakótér katalógust: Miként lehet a szegénységről olyan vizuális nyelvezettel beszélni, amely nem az egyéni kiszolgáltatottság megmutatására, hanem a nehezített körülményekre és az azokkal való megküzdési stratégiákra fókuszál?
A rendezvény során bemutatásra kerül a Berlin-Budapest székhelyű Technologie und das Unheimliche (T+U) művészeti kollektíva és kiadói projekt legújabb, az OFF-Biennále Budapest 2021 felkérésére készült Xenotopia című kiadványa.
A Xenotopia kiadvány megjelenésének apropóján második alkalommal, ezúttal az OFF-Biennálé Budapest 2021 kerül megrendezésre a rA/Upture tematikus konferencia.
A Fuzzy a NEM IGAZÁN KALIFORNIAI CSODA című online közösségi botanikai workshopokkal vesz rész a MENÜ imaginaire projektben.
​A workshop-sorozat az átlagos közművesített lakások és közszolgáltatáshiányos otthonok közötti különbségeket segít feldolgozni a résztvevők egyéni tapasztalatainak beépítésével.
A gazdaság illata Élelmiszer-rendszerek, mezőgazdasági és biológiai formák és eljárások újraértelmezése.

Esemény

05.10 19:00

Down to Earth #4 / A metabolikus múzeum

online esemény ()

Francia Intézet Down to Earth előadássorozatának negyedik alkalma ezúttal az OFF-Biennále Budapest 2021 alatt kerül megrendezésre.
​Nagy Csilla és Ulbert Ádám beszélgetése az ACLIM! Klímaképzeleit Ügynökség terében kiállított munkáikról.

Esemény PROGRAMOK

05.11 17:00

Hát mi akart volna lenni szegényke? Online workshop

online esemény ()

Alkossuk meg közösen a növények és emberek elfeledett történelmét! Egy közös kreatív alkotófolyamatra hívunk, hogy együtt létezve növényeinkkel különleges hangulatú felvételeket készítsünk és irodalmunkat átszövő növényvilágban kalandozzunk!

Esemény

05.12 - 05.31

MAJÁLIS – A lumbung-partnerek bemutatása

online esemény ()

Hat beszélgetés a Nappali program részeként Livestream az OFF-Biennále Budapest Facebook oldalán keresztül.

Esemény

05.12 17:00

A Romakép Műhely: A Kései születés születése – akkor és most II.

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15, 1084 Budapest)

Romakép Műhely-programhoz kapcsolódó workshop a ELTE Romakép program hallgatónak részvételével
A tárlatvezetéshez kapcsolódó szakmai beszélgetéseinken a mindennapi gyakorlatok különböző aspektusait járjuk körbe. Megvizsgáljuk a lakhatási feltételek és egyéni/intézményi felelősségek kapcsolatát, az érintett lakók átmenetiséghez kapcsolódó ambivalens viszonyulását, és a képiség megjelenési formáit az érintett lakókörnyezetekről való tapasztalatok kommunikálásában.
​A kaptár mint építészeti tárgy a méhész és a méhek kapcsolatából születik. Akárcsak az építészet, a benne és körülötte élők között teremt kapcsolatot. Az idők során a kaptár egyre kevésbé követte a méhek eredeti, természetes lakóhelyeként szolgáló faodvak formáját, mind inkább az ember igényeit szolgáló építménnyé vált. Megszűnt tehát az egyensúly: a méhek helyett az emberek lettek a meghatározó tényezők. A kaptárak változása okozta stressz, a monokultúrás földművelés és a számukra mérgező növényvédő szerek miatt a méhek sokkal érzékenyebbek lettek a betegségekre és parazitákra, így függőségben élnek az embertől, mert nincs idejük és energiájuk saját problémáik megoldására. A modern nagyvárosi élet szűkös lakótereivel és a természetből való kiszakítottságával hasonló krízishelyzetet teremt az emberek számára. Az elmagányosodás problémája az elmúlt évben még inkább felerősödött.
A Varsányi Szirének amatőr pop kórus workshopja egy közös gondolkodásra és alkotómunkára hív. A Varsányi Szirének tagjai az éneklésben nem első sorban a tökéletességet, hanem az élvezetet és a közösségformáló erőt keresik. Erre az attitűdre épít a workshopunk is, melyet a Hírdalcsokor című projekt inspirált

Esemény

05.14 18:00

Black box

online esemény ()

Vladan Joler

Viski Noémi
Az előadás Vladan Joler munkáit elemezve gondolkodik arról a feszültségről, ami az emberi cselekvés adatalapú optimalizálása és a technológiai környezet felhasználóbarát „humanizálása” között áll fenn.
OMARA [Oláh Mara (1945-2020) roma származású festőművész] munkásságához kapcsolódó online művészetpedagógiai foglalkozás mozgással és alkotással, egy művészeti technika elsajátításával kiegészítve.
​Az OFF-Biennále Budapest keretében megvalósuló MENÜ imaginaire projekt több francia illetőségű, a design és a képzőművészet határterületén aktív alkotó munkáját is bemutatja: az Arvid&Marie művészpáros, valamint Thomas Grogan és alkotótársainak figyelme is az életünket átható és folyamatosan formáló új technológiák és azok társadalmi hatásának kutatására irányul.

Esemény

05.16 19:00

Békamesék

Roma Parlament (1084 Budapest, Tavaszmező utca 6.)

Független Színház

A Független Színház Magyarország előadásai, művészeti akcióinak, műhelymunkáinak és tréningjeinek célja, hogy a mindannyiunkat érintő társadalmi kérdésekre, problémás élethelyzetekre társainkat megértve, velük együttműködve találjunk válaszokat.
​Zilahi Anna, Kiss Kata Dóra és Horváth Gideon beszélgetése az ACLIM! Klímaképzeleit Ügynökség terében kiállított munkáikról.

Esemény

05.20 - 05.27

Yao Wang Fan Xing - SZMOGVÁROS

online esemény ()

​Kína legszennyezettebb levegőjű nagyvárosában, a Pekingtől 40 kilométerre fekvő Langfangban nehéz helyzetben vannak a környezetvédelmi iroda munkatársai. A várost egész éven át beborító szmog felszámolásához keményebben kell fellépniük a kisvállalkozókkal szemben, azonban sokaknak egyetlen megélhetése a károsanyag-kibocsátással járó üzlet. A Szmogváros súlyos kérdéseket feszeget, amelyek nem csak kínai, de globális viszonylatban is sürgetőek: feloldható-e az az ellentét, ami a természeti egyensúly helyreállításának igénye és a mindennapi emberi érdekek között feszül?
Kate Crawford és Vladan Joler az Anatomy of an AI System (2018) című kutatási és vizualizációs projekten dolgoztak együtt, ami az Egy automatizált jelen allegóriái kiállítás központi eleme. Ebből az alkalomból a művész és a kutató az általuk használt metodológiáról és a mesterséges intelligenciával szembeni kritikus, az akadémiai és művészi kutatás határán álló projekten való munka közben megfogalmazott céljaikról beszélnek.
A Fuzzy a NEM IGAZÁN KALIFORNIAI CSODA című online közösségi botanikai workshopokkal vesz rész a MENÜ imaginaire projektben.

Esemény

05.25 - 05.27

Transzperiféria beszélgetések

online esemény ()

Kiállítás

05.28 - 09.30

Közösen kihordani

BTM - Budapesti Történeti Múzeum ()

Péli Tamás

György Eszter; Szász Anna Lujza; Szűcs Teri
Péli Tamás Születés című hatalmas alkotása több tekintetben is páratlan jelentőségű mű. A megközelítőleg 41 négyzetméteres, pozdorjalapra festett pannót Péli Tamás 1983-ban fejezte be, tanítványai – köztük Szentandrássy István – közreműködésével. A Születés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács megrendelésére készült, és az egykori tiszadobi Andrássy kastélyban működő Gyermekváros néven ismert gyermekotthon ebédlőjének falára került. A kastély szállodává alakítása során, 2011-ben a pannót eltávolították, és négy darabra bontva a nyíregyházi Jósa András Múzeumba szállították. A múzeum folyosóján állt lefedve – biztonságos körülmények között, de láthatatlanul.
​Megragadhatjuk-e az ökológiai válságot helyi jelenségeken keresztül? Milyen tudást képviselhet együtt egy ökológiai hálózatkutató, egy környezetpszichológus és egy képzőművész, és ez miként segíthet a jelenünk és a lehetséges jövőnk megértésében? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keres válaszokat az xtro realm művészcsoport által megalakított ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökség. Az intézményben felfedezhető kutatásalapú munkák és tudományágakon átívelő elméleti anyagok a legégetőbb ökológiai kérdéseket dolgozzák fel.

Kiállítás

04.23 - 05.16

A cigány művész szorongása

Roma Parlament (1084 Budapest, Tavaszmező utca 6.)

Oláh Norbert

Oláh Norbert egy nagyobb méretű téglafalat épít fel a Roma Parlament volt épülete elé. A téglákon jól láthatóan szavak olvashatóak, amik a belénk vésődött, belénk épített fogalmakat, percepciókat jelenítik meg. Ezekből épül fel a szorongás fala. A helyszínválasztás nyílt hatalomkritika. Az épületet a kormány önhatalmúlag vette el, arra az ígéretre hivatkozva, hogy a helyén egy roma kulturális gigaintézmény székhelyét alakítja ki.

Kiállítás

04.23 - 05.30

Transzperiféria Mozgalom

Fészek Művészklub, Galéria és Herman-terem (1073 Budapest, Kertész u. 36.)

Clemente Padín; Galántai György; Katrin Winkler ; Manthia Diawara; Mónica de Miranda; Naeem Mohaiemen; Schuller Judit Flóra

Ginelli Zoltán; Szakács Eszter
​Lehet-e közös történelme a dél-amerikai magyar telepeseknek, a Magyarországon dolgozó kubai vendégmunkásoknak és a Kelet-Európában tanuló afro-ázsiai diákoknak? Beszélhetünk-e Kelet-Európa és a Globális Dél közös gyarmati történelméről? A kiállítás a gyarmatiság, a periférikus pozíció és a migráció fogalmain keresztül ragadja meg a globális periféria (Globális Dél) és félperiféria (Kelet-Európa) történeti kapcsolatait és párhuzamait a 20. században.

Kiállítás

04.23 - 05.30

HÉTKÖZNAPI HIÁNYCIKKEK

2B Galéria (1092 Budapest, Ráday utca 47.)

Berecz Diána; Bozzai Dániel; Bubla Éva; Neogrády-Kiss Barnabás; Papp Gergely

Ha hazaérünk, felkapcsoljuk a villanyt, melegebbre állítjuk a fűtést. Melegvízzel zuhanyzunk a fürdőszobában, melegvízzel mosogatunk a konyhában. Megszoktuk, természetesnek vesszük. De mi van azokkal, akiknek mindez nem adatott meg Magyarországon? Mennyire rajzolja át ez a hiány az ő életüket és világképüket? A Hétköznapi Hiánycikkek projekt egy konkrét szegregátumra koncentrálva, az ott élők aktív bevonásával vizsgálja a közművesítés hiányából és a káros környezeti tényezőkből adódó életkörülményeket, és az azokra adott válaszokat.

Kiállítás

04.23 - 05.30

Egy automatizált jelen allegóriái

Óbudai Gázgyár – Elektromos Központ / Graphisoft Park (Graphisoft Park 1031 Budapest, Gázgyár u. )

Vladan Joler

Nolasco-Rózsás Lívia
A kiállítás a digitális információtechnológia előretörésével kapcsolatos kérdésekre keres választ, és azt vizsgálja, hogy a demokrácia jelenleg ismert formája túléli-e a mesterséges intelligencia, a közösségi média, azaz a digitális információtechnológia előretörését. Hogyan befolyásolja egyéni döntéseinket, a személyes és nemzetállami szuverenitást, ha az információs társadalom is algoritmus-vezérelt?

Kiállítás

04.23 - 05.28

Revolúcióparabotanika

ISBN könyv + galéria (1084 Budapest, Víg uca 2.)

Igor & Ivan Buharov

Nemes Z. Márió; Szalai Borbála
Képesek lehetnek-e a növények társadalmi változást előidézni vagy különös, ismeretlen erők mozgatásával spirituális polgári engedetlenséget szítani?
​A MENÜ imaginaire fókuszában az étkezés jövője áll: képzőművészek, designerek és filozófusok kérdésfelvetéseit ismerhetjük meg az élelmiszer-rendszerek legégetőbb kérdéseivel kapcsolatban. Életmódunk és fogyasztási szokásaink jelentős mértékben formálják a tájat és a természeti környezetet – a bemutatott művek és az általuk felvázolt spekulatív hipotézisek az étkezés kérdésén keresztül vizsgálják az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatását is.

Kiállítás

04.23 - 05.30

Nem cukorból vagyunk, hanem betonból

1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3 ()

Alicja Rogalska; Annus Réka; Kartali Asszonykórus

Erdődi Katalin
A Vitkovics Mihály utcai egykori Patyolat-üzletben „Nem cukorból vagyunk, hanem betonból” címmel valósul meg a HÍRDALCSOKOR projekt kiállítása, ahol az alkotók a Kartali Asszonykórussal készített két új videómunkát mutatják be. A kiállítás részeként látható lesz a kórussal közösen írt új dalcsokor videóklipje, melyet Kartal különböző helyszínein forgattak, valamint a „Kartali kerekasztal” című harminc perces werkfilm, amely betekintést nyújt a forgatást előkészítő próbákba, beszélgetésekbe és a kollaboratív alkotófolyamat közösségi pillanataiba.
A Levegőt! című vers 1935 novemberében íródott. Ez látszólag a béke és jólét korszaka volt: Európa – s benne Magyarország – kivergődött a nagy gazdasági világválságból, a rend helyreállt. De milyen is volt ez a rend, amelyet a költő „nem ilyennek képzelt”? A kutatási kiállítás korabeli dokumentumokon keresztül mutatja be a vers születésének társadalmi-politikai kontextusát, és kortárs művek segítségével annak lehetséges 21. századi olvasatait kínálja.

04.26 - 05.30

A kis olvasztótégely – zászló

1053 Budapest, Múzeum körút 23-25. – a ház homlokzatán ()

Böröcz Judit; Pálinkás Bence György

A zászló színeit a Magyar Királyság területén élő nemzetek trikolorjainak színei adják. A nemzeti zászlók színei felcserélődnek, különböző kombinációkba rendeződnek a zászló szélén futó fogazaton.

Kiállítás

05.04 - 05.30

! - Omara hang-tér-foglalása

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15, 1084 Budapest)

Oláh Mara (Omara)

Pócsik Andrea
Oláh Mara (művésznevén Omara, 1945–2020) az egyik legmeghatározóbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar roma festőművész. Művészetében a saját életét meghatározó (sors)eseményekkel foglalkozott: festményein, képein életének egy-egy jelenetét festette meg, és a képfelületein gondolatait, érzéseit írott üzenetekben foglalta össze. A figuratív és narratív összekapcsolása, a művek nyers, plakátszerű őszintesége sajátos kortárs nyelvet eredményezett, amellyel Omara saját sorsán túl származásának és női mivoltának társadalmi valóságát tárta fel.

Esemény

05.05 18:00

A Kései születés születése - akkor és most

online esemény ()

Kőszegi Edit és Szuhay Péter Kései születés című dokumentumfilmjének kiinduló témája Péli Tamás híres pannója, amit a festő barátaival a tiszadobi „gyermekváros” egyik termének falára festett 1983-ban.
Süveges Rita és Cséfalvay András beszélgetése az ACLIM! Klímaképzeleit Ügynökség terében kiállított munkáikról.

Esemény

04.24 20:00

Szmogkóstolás

online esemény ()

The Center for Genomic Gastronomy

A MENÜ imaginaire kiállítás első online kísérőeseménye a The Center for Genomic Gastronomy 2011 óta zajló, és az elmúlt napokban Magyarországon is megvalósult Szmogszüret című kreatív levegőminőség-mérés projektjének bemutatója. Egy interaktív online esemény keretében a három magyar helyszínről habcsókok formájában begyűjtött légszennyezettségi mintákat a Center for Genomic Gastronomy és a Levegő Munkacsoport rövid prezentációit követően közösen összekóstoljuk, és a résztvevő önkéntesekkel, a nézőkkel és a kiállítás kurátoraival elemezzük ki.

Esemény

04.10 - 04.11

FUZZY: Nem Egészen Kaliforniai Csoda

Igor Metropol (1116 Budapest, Sztregova utca 1., 4. emelet)

Fuzzy kollektíva (Gedeon Tekla & Sebastian Gschanes)

Látogasd meg a Fuzzy kollektíva, Gedeon Tekla and Sebastian Gschanes üvegház-installációját, melynek címe „Nem Egészen Kaliforniai Csoda”. Az installáció a folyamatos átalakulásban lévő kaliforniai paprika (Capsicum annum) divathullámaira és a biológiai sokféleség hiányára irányítja figyelmünket, és a paprika-gyümölcs tanulmányozásán keresztül kezdeményez vitát ezekről a témákról. A Fuzzy kutatásának fókuszában a paprikatermesztés alternatív módjai, a paprika gondozása és a termelést lehetővé tevő infrastruktúra gondozása áll.