Élménypedagógia

Mindenkinek

Az OFF mediációs csapatának célja, hogy olyan tudásmegosztó és közösségformáló/-erősítő helyzeteket teremtsen az OFF-Biennálé ideje alatt, amelyek nemcsak a művészeti projektek látogatóira, hanem az azokat létrehozó alkotókra, szakmai közönségre is visszahatnak. Missziónk, hogy a kortárs képzőművészetet ne valami nehezen értelmezhető, valóságtól elrugaszkodott és szűk társadalmi réteget foglalkoztató területként láttassuk. A mediáció kihívása, hogy megmutassa, miként segít a kortárs művészeti eszköztár átgondolni közös ügyeinket, illetve milyen kreatív kutatási és problémamegoldási kísérletekre ad lehetőséget az alkotói szabadság. A Levegőt! projektjeit a demokratikus tudásmegosztás, a kritikai szemlélet és a közösségi alapokon nyugvó alkotói stratégiák jellemzik, így a mediációs programok is ezekhez az alapelvekhez illeszkednek. Idei témánkat az elmúlt év nehézségei különösen aktuálissá tették. A közösségi helyzetek digitális térbe helyeződése számunkra is megnehezítette az alkotást és szervezést, de az OFF-Biennále csapata továbbra is azon dolgozik, hogy változatos és a jelen helyzetre is reflektáló, sokak számára elérhető programokat ajánljon a látogatóknak. A programok pontos formáját (fizikai térben megvalósuló/online/hibrid) a későbbiekbenjelezzük. Válassz az alábbi lehetőségek közül, és regisztrálj mediációs programjainkra! (A programok ajánlott célcsoportját feltüntetjük.)

Iskoláknak

Az OFF-Biennále 2021-es projektjei olyan társadalmi, ökológiai kérdésekre reflektálnak, amelyek a fiatalabb generációk számára különösen jelentősek. A mesterséges intelligencia, a digitális hálózatok, az ökológiai lábnyom, a fogyasztói kultúra kritikája, valamint a szabadság és a közösség megélésének vélt vagy valós lehetőségei mind olyan hívószavak, amelyeket a felnövekvő generációval közösen kell értelmezni, darabokra szedni, jobbra-balra forgatni, eljátszani. Az OFF égisze alatt megvalósuló kortárs művészeti projektek sokszínűsége, a mindannyiunkat foglalkoztató kérdések kreatív megközelítési módjai alkalmat teremtenek, hogy különböző korcsoportoknak szóló, különböző diszciplínákat bevonó foglalkozásokat kínáljunk az érdeklődő iskolai csoportoknak. Ez a járványhelyzet miatt idén csak részlegesen, illetve online platformokon tud megvalósulni. Az OFF-Biennále mediációs csapata alulról jövő, önszerveződő közösségként reflektál a hivatalos oktatás világára is és próbál kapcsolatot építeni az intézményekkel. Lehetőségeinkhez mérten szorgalmazzuk az iskolai csoportokkal közös munkát, s hiszünk a tartós együttműködések kedvező hatásában. Hosszú távon is fontosnak tartjuk, hogy a művészeti közeg szorosabb kapcsolatot építsen olyan pedagógusokkal, akik praxisukban mindinkább törekednek a vizuális eszköztár használatára, nyitottak az interdiszciplináris megközelítésre és hisznek a demokratikus tanulásszervezésben. A Levegőt! projektjei számos esetben a kortárs művészet formáján és helyzetteremtési képességén keresztül keltik életre a tankönyvi példákat, lehetőséget kínálva a reál és humán tantárgyak alaptantervi elemeinek megismerésére, vizsgálatára és elemzésére. Célunk az egyszeri foglalkozásokon túl olyan online segédanyagok kidolgozása, melyek a Biennálét követően is a pedagógusok rendelkezésére állnak, hosszú távon segítve és színesítve munkájukat.

Tanulóközösségeknek

Az OFF-Biennále fontosnak tartja, hogy kapcsolatot építsen olyan non-formális, iskolarendszeren kívüli tanuló-, és önképző közösségekkel, amelyek alapvetése az alulról szerveződő, nem hierarchikus, többnyire cselekedtető pedagógiai módszerekkel dolgozó tudásmegosztás, valamint olyan szerveződésekkel, amelyek a művészettel nevelést, illetve a 2021-es OFF-Biennálén megjelenő témák valamelyikét releváns módon képviselik. Célunk az idei programmal a fenntartható szakmai párbeszéd és tudásátadás elindítása a különböző tanulóközösségek között.

Pedagógusoknak

Amennyiben érdeklődik az OFF-Biennále programjai iránt, és diákjaival kipróbálná azokat, jó helyen jár. A linkre kattintva hozzáférhet a különböző projektek leírásaihoz, s néhány segédanyaghoz, amelyek támogatják mediációs foglalkozása létrehozását. Ha van olyan iskolai csoportja, osztálya, amelyet szívesen elhozna valamelyik projekttérbe, vagy valamelyik művészeti projektet szeretné bevonni saját online oktatási tevékenységébe, vegye fel velünk a kapcsolatot.