Aki bújt, aki nem

Az OFF-Biennale 2017 kurátori csapatának projektje  

A Gaudiopolis élete a túlélés biztosításán túl az oktatás, a játék és a közösségépítés hármas rendszerében zajlott, ebből bontakozott ki a gyermekköztársaság demokratikus modellje. Ezek közül a legfontosabb hajtóerő a játék lehetett, a létező szabályok figyelmen kívül hagyása és újak alkotása, a hatalmi viszonyok felfüggesztése és annak a hite, hogy az így teremtett világ nem ér véget a kerítésnél. Mi lehet a játék szerepe a társadalomban, a problémák megoldásában? Mennyire van jelen az oktatásban, és egyáltalán milyen közösségi modelleket kínál a mai oktatás? Hányféleképp viszonyulhat egy társadalom a gyermekekhez? És mi köze mindennek a demokrácia válságához? A fenti kérdéseket firtatva a művek egy része természetesen az utópiák földjére ér, ám a projektnek nem célja egyes társadalmi modellek vagy akár a gyerekközösségek idealizálása: a bemutatott munkák elvezetnek az ideáltervek árnyoldalaira is, és szembenéznek néhány, a Gaudiopolis értékeitől igen távol eső társadalmi vízióval. 

Amikor a művészet játékra hív és játékszabályokat alkot vagy ír újra, lehetővé teszi, hogy a valóság szabályrendszeréből történő időleges kilépés révén újragondoljuk az ahhoz fűződő viszonyunkat. Ez egyrészről felveti a “játékmester”, vagyis a művész felelősségét, másrészről a „játékosokat” is szembesíti a fair play adta elvárásokkal. A Gaudiopolis történetének is a felelősségvállalás az egyik legidőszerűbb momentuma. A második világháború végére a világ örökre megváltozott: a társadalmi normákat felülírta a hatalom, a félelem és a túlélési ösztön. Ugyanakkor néha épp egy ember pozitív értékek melletti aktív kiállása változtatta meg a világot. Ebből a szempontból vált különösen fontossá számunkra az alapító és “játékmester”, Sztehlo Gábor alakja: a vészkorszak idején meghozott morális döntése, a cselekedetei által tett személyes állásfoglalása, a mikro-társadalmi kísérletből adódó kockázatvállalása.

Ma a világ megint alapjaiban változik. Ahogy az EU gyengülni látszik és a kontinens több pontján új erők kerülnek hatalomra, a politikai feszültségek, háborúk és emberi szenvedés közepette az európai embernek is ki kell lépnie a komfortzónájából, el kell döntenie, milyen értékek mentén cselekszik. Mi történhet, amikor valaki egy olyan helyzettel szembesül, amelyre nem adnak receptet a szokások? Hogyan cselekedhet válság idején, amikor a szabályok érvényüket vesztik, vagy épp az egyén dönt úgy, hogy többet nem követi őket? A bemutatott művek egy része azt kutatja, hogy mit jelenthetnek napjaink világméretű válsághelyzetei az egyéni döntések, az egyes emberi életek szintjén és hogy milyen szerepe lehet a művészetnek és a művészeknek abban, hogy megtaláljuk az ezekből kivezető utat.  

Játékok Népe
Csoportos kiállítás

Résztvevő művészek: Zbyněk Baladrán, Johanna Billing, Marvin Gaye Chetwynd, Ex-Artists’ Collective (Kaszás Tamás, Loránt Anikó), Danièle Huillet és Jean-Marie Straub, Kokesch Ádám, Eva Koťátková, Joanna Piotrowska

Önálló projektek: Marvin Gaye Chetwynd, Ember Sári, Gróf Ferenc, Sven Johne, KissPál Szabolcs, Kis Varsó, László Gergely/Katarina Šević, Manuel Pelmuş, Slavs and Tatars, Trapp Dominika, Piotr Wysocki & Dominik Jałowiński

Támogatók:
Az OFF-Biennále 2017-es kiadásának fő együttműködő partnere a lipcsei GfZK – Galrerie für Zeitgenössische Kunst. Az együttműködés támogatója a Német Szövetségi Kulturális Alap.
Erste Stiftung