Korábbi programok

10.26- 12.04
Kiállítás

Kultúra és szabad idő

Csili Művelődési Központ (1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.)

Fogarasi, Andreas

Kurátor: Bencze Péter
Videósorozat hat budapesti kulturális és művelődési központról. A 19. századi munkásklubok hagyományaira alapozva ezeket a központokat az 1950-es években kezdték építeni. Később ezek a helyek a nem hivatalos kultúra fontos színtereivé váltak. A rendszerváltás után átalakulás, szerepvesztés és bezárások következtek, de a kérdések elevenek: milyen terekre van szüksége a kultúrának, és mit is értünk kultúrán? 2007-ben, a Velencei Biennálén Arany Oroszlán-díjat nyert a projekt, amely most új elemekkel egészül ki.
10.24- 11.07
Kiállítás

Be Impossible, Demand the Real

AMATÁR (1035 Budapest, Veder utca 14.)

Sipos Eszter és Horváth Csaba Árpád

Kurátor: Sárai Vanda
Egy lőszer útja a becsapódástól visszafelé haladva az elkészítéséig. Ezzel párhuzamosan egy valamikori szocialista hadiüzem rejtett története válik láthatóvá a képzőművészet eszközeivel. Az archívumi kutatásra épülő film és a hozzá kapcsolódó installáció a periféria elfelejtett történetét visszahelyezi a hadiipar globális narratívájába.
10.21- 10.23
Kiállítás OFF-Budapest

ARTWALL

Nagykanizsa, Second-Hand Gallery (Nagykanizsa)

Az Art Wall projekt alkotótábora

Szervezők: Ladány László (Lafu) és Syporca Whandal
Workshop-kollaborációs kiállítás és gerilla akció a nagykanizsai Second-Hand Gallery-ben és a budapesti Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár romjai között.
10.13- 10.31
Aki bújt, aki nem Kiállítás

Run Free

Telep Galéria (1075 Budapest, Madách Imre út 8.)

Jałowiński, Dominik; Wysocki, Piotr

Kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapata
Piotr Wysocki és Dominik Jałowiński két egymással folyamatos konfliktusban álló csoportot: parkour-os (azaz inkább free runner) fiatalokat és a velük szemben álló rendőröket hozott össze egy többnapos workshop keretében a lengyelországi Radom-ban. Az 1976-os brutálisan levert munkáslázadás helyszínén a két csoport annak fogott neki, hogy képességeiket közösen, ugyanazon célért használva valósítsanak meg egy koreográfiát, amelyben mindkét fél azt adja, amiben a legjobb. A közös munka során alapv
10.12- 10.22
Kiállítás

Könyvbarátság

A Vasas Szakszervezeti Szövetség székháza (1086 Budapest, Magdolna u. 5.)

Bogyó Virág; Erhardt Miklós; Erlich Gábor; Karas Dávid; Kristóf Krisztián; Miklós Szilárd; Pálinkás Bence György

Kurátorok: Karas David, Lődi Virág, Pacsika Márton, Szarvas Márton
A projekt a kultúra hozzáférhetőségének kérdésével foglalkozik. A magyar és nemzetközi progresszív kultúra és történelem különböző történeteit és alkotásait gyűjti össze és teszi láthatóvá. A cím Szabó Ervin Néhány szó a magyar szocialista könyvbarátságról című 1916-os írásából kölcsönvett kifejezés.
10.10- 11.03
Aki bújt, aki nem Kiállítás

A műhegyektől a politikai vallásig (Magyar trilógia)

Politikatörténeti Intézet (1052 Budapest, Alkotmány u. 2.)

KissPál Szabolcs

Kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapata
KissPál Szabolcs összetett doku-fikciós projektje a mindenkori politikai ideológia természetével foglalkozik. Esettanulmányában arra keresi a választ, hogy a jelenkori magyar állam nemzetfogalma milyen történeti előzményekből táplálkozik és miként érvényesíti ezt a társadalomban. A művész három szálon vezeti történetét a két világháború közti időszak irredenta mozgalmaitól a jelenkori, vérre és anyaföldre hivatkozó, újpogány áthallásokkal terhelt államvallásig. A mű az Edith-Russ-Haus für Medienkunst és a Stiftung Niedersachsen ösztöndíjának támogatásával valósult meg 2016-ban.
10.06- 10.15
Kiállítás

Körözött művek. 1967–2017

ARTPOOL P60 (1061 Budapest, Paulay Ede u.60.)

Altorjay Gábor

Kurátor: Benedek Kata
Változott-e az 1967 és 2017 között eltelt 50 év alatt a pályakezdő művészek helyzete? Mi inspirálóbb: a közeli barátok vagy a Nagy Művészek? Hogyan lehet kapcsolatokat építeni? Mit jelent külföldre menni? Többek közt ezekre a kérdésekre is keresi a választ a kiállítás, melynek gerincét Altorjay Gábor 1967-es, Nyugat-Németországba történt disszidálása előtt készült, azóta elveszett anyag reprodukciói adják.
10.06- 11.05
Kiállítás OFF-Budapest

ALTERNATÍVÁK. Kulturális-közösségi kísérlet

Arkt Művészeti Ellátó (3300 Eger, Gárdonyi kert, Gárdonyi Géza u. 28.)

Bukta Imre; Fejes Adrienn; Fekete Valér; Rostás Bea Piros; Sarkadi Péter; Tóth Zsuzsanna

Kurátorok: Fábián Gábor, Gergelyi Erna
Hogyan találhat ma egy alkotócsoport helyet egy Eger léptékű kisvárosban, amelyet általános elvándorlás jellemez? Csak úgy, ha erre megfelelő közeget teremt magának. A kiállítás helyi kötődésű és a kulturális életben aktívan résztvevő, kivándorolt és itthon maradt, fiatal és idősebb művészek közösségfejlesztésben betöltött szerepét, társadalmi felelősségvállalását vizsgálja.
10.05- 10.27
Kiállítás

Nekem Trianon

Chimera-Project Gallery ((1072 Budapest, Klauzál tér 5.))

Benera, Anca & Estefan, Arnold; Chişa, Anetta Mona & Tkáčová, Lucia; Demeter Dávid; Kadan, Nikita; Nagy Csilla; Stefanović, Olja Triaška; Stojićević, Lana

Kurátorok: Don Tamás, Gadó Flóra, Margl Ferenc, Sárai Vanda
Jelent-e ma valamit Trianon a hazai és szomszédos országok fiatal és középgenerációs művészei számára? És ha igen, ez megjelenik-e a munkásságukban? A személyes és nem műtárgyakból álló gyűjtemény sajátos mentális térképet rajzol fel. A művészek reflexióit befolyásolhatja kisebbségi vagy többségi nézőpontjuk, generációs hovatartozásuk, politikai meggyőződésük. A kiállítás kiegészül a résztvevőkkel készült online interjúkkal a különböző közösségek békés együttélésének lehetőségeiről, a régi sérelmeken való túllépésről.
10.04- 10.06
Kiállítás

Enyészpontok 2.0

Vanishing points tumblr (http://enyeszpontok.tumblr.com.)

Ember Sári; Gróf Ferenc; KissPál Szabolcs; Lakner Antal; Nemes Csaba; Tóth Balázs Máté

Kurátor: Don Tamás
A cím több értelmű kifejezés: a centrális perspektíva képszerkesztési szakkifejezése és az elmúlás egyik szinonimája. Az Enyészpontok online művészeti projekt, amely a galériából/múzeumtérből kilépve mutatja be a magyar holokauszt-történet fontos, de kevésbé ismert helyszíneit, az egymástól távol eső, mégis összeköthető terek történeteit. Az Enyészpontok 2.0. Az 1945-48 közötti időszak történéseit járja körül: több olyan zsidókat érintő pogrom, vérvád és lincselés történt Magyarország-szerte, amelyeknek a történelmi kutatásokban vannak nyomai, de nem kerültek be a köztudatba.
10.03- 10.29
Aki bújt, aki nem Kiállítás

Gazemberek testvérisége (Towarzystwo Szubrawców)

Viltin Galéria (1061 Budapest, Vasvári Pál u. 1.)

Slavs and Tatars

Kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapata
A Slavs and Tatars művészcsoport installációja egy savanyúságlé-bár. Az évszázados konyhai praktika itt viszont az anyaország és a hatalom romantikus képzeteinek fermentálására, megerjesztésére szolgál. A Pickle Politics (Savanyúság-politika) című műegyüttesük főszereplője maga a savanyúság, mint a kelet-európai országok nemzeti identitásainak és büszkeségének rekvizituma. Savanyúság helyett azonban inkább fanyar humorral mutatja be a projekt a paternalisztikus, nacionalista vágyálmokat: a bevált népi gyógymódot a hatalom delíriumából való feleszmélés józanító italaként reklámozzák.
10.02- 11.05
Kiállítás

Munka vs. Iskola

Non-Random Galéria (1111 Budapest, Bercsényi u. 7. )

Az MKE Intermédia tanszék Műtárgykészítés kurzusának hallgatói

Kurátorok: Sugár János, Horváth-Kertész Balázs Byron
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék hallgatóinak tanulmányi kiállítása. A Műtárgykészítés című kurzus keretein belül, Sugár János vezetésével, 2015 óta minden tanévben a művészi tevékenységre felkészítő diáklét aktuális dilemmáit vették sorra. Az OFF-Biennálén a hallgatók ebben a témában megrendezett három kiállításának összegzése, egy térben való egységesítése látható, amelyhez 2-3 egy estés program kapcsolódik.
10.02- 10.21
Kiállítás
Az OSAS művészeinek munkájában szerepet játszik a szabályszerűségek alapján működő strukturális gondolkodás, mely során játékötletek is megjelenhetnek. Olyan játékokat és játékterveket szeretnének bemutatni, melyek ötlete egy ilyen munkafolyamatban keletkezett.
10.02- 10.31
Kiállítás

Idegen a senkiföldjén

Eleven Blokk Művészeti Alapítvány kiállítótere (1111 Budapest, Kende u. 1. )

Hidas Judit; Szász Lilla

Valahol egy magyar kisvárosban meggyilkolnak egy külföldi turistát. A hír sokkolja a közvéleményt. A kiállítás nem csupán az áldozat és a gyilkosok történetére fókuszál, hanem a kisvárosra és az ott lakó polgárokra is. A véletlen műve egy ilyen borzalmas eset? Kié a felelősség? A gyilkosé, az áldozaté, vagy a társadalomé?
10.02- 11.05
Kiállítás

Szellő

Köztér, Bertalan Lajos utca / Műegyetem rakpart sarok (1111 Budapest)

El-Hassan Róza

Az ősi közel-keleti építészeti hagyományokat (földkupola, földépítészet) idéző épület számos, a jelenünket is meghatározó téma metszetében áll. Az ökoépítészet, a kulturális tradíciók és a jelen viszonya, valamint a migráció és a lakhatás emelkedik ki ezek közül. A művész gyerekkori emlékei és a jelen kríziseire keresett kortárs válaszok fonják körül a vályogtéglából rakott kupolát, az otthonteremtés szimbolikus helyét.
10.01- 11.05
Aki bújt, aki nem Kiállítás

Rebels

A volt központi Mikrofilmarchívum / OSZK (1054 Budapest, Hold u. 6.)

Kis Varsó

Kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapata
Forradalmi események zajlottak a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1989–90 fordulóján. A diákok tüntetéssorozatba kezdtek, lázadva az elavult, akadémista szemléletű oktatás és az intézmény államszocialista struktúrája ellen. Az ott történt események jól modellezik a politikai rendszerváltásban működő konfliktusokat és érdekérvényesítő mechanizmusokat. A Rebels című projekt részeként a Kis Varsó művészpáros ezt a történetet egy fotó-képregény és egy új installáció formájában is bemutatja.
10.01- 10.28
Aki bújt, aki nem Kiállítás

A távolság íze

Intoart Galéria (1052 Budapest, Garibaldi u. 3.)

Ember Sári

Kurátorok: Gadó Flóra és az OFF-Biennálé kurátori csapata
A São Paulo-i magyar kolónián belül van egy csoport, akik magukat „turmának” nevezik (portugál szó, jelentése: csapat). Magyarságukat előadásokon keresztül gyakorolják (tánc, színdarabok, szavalókórus, ismeretterjesztő előadások): a színpadon és azon kívül is egyfajta magyarságperformansz zajlik. Ember Sári hosszú ideje barátként és dokumentátorként is követi a kolónia életét, videóinstallációja e zárványszerű, időben kimerevített pillanatokat élő közösségről mutat közeli képeket.
09.30- 11.05
Aki bújt, aki nem Kiállítás

acb Galéria (1068 Budapest, Király u. 76.)

Gróf Ferenc

Kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapata
Gróf Ferenc X̣ című egyéni kiállítása az emberi test és különböző írásképek viszonyát vizsgálja. Morus Tamás hatszáz évvel ezelőtt publikált Utópiájának kezdőlapjain egy imaginárius ország térképe mellett egy utópikus ábécét láthatunk. Új világ, új ember, új írásrendszer. Mit tár fel a modern betűtípusok hierografikus eredete? A kiállítás struktúrája a korai modernitás anatómiai színházainak elrendezését követi, de a boncasztalon betűtestek hevernek, egy újragondolandó utópia szövegének ékezetei, központozási jelei.
09.30- 10.21
Kiállítás

Repülő kajak

MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.)

Albert, Ádám; Cséfalvay András; Gosztola Kitti & Pálinkás Bence & Hegedűs Fanni; Ibghy, Richard & Lemmens, Marilou ; Linke, Armin; Szörényi Beatrix

Kurátorok: Lázár Eszter, Nagy Edina
Hogyan értelmezik a művészek az olyan kutatások eredményeit, mint például a törpebolygók státuszának vizsgálata? Hogyan foglalkoznak az invazív fajok kérdésével vagy a tudomány látszólagos objektivitásával? A kiállítás a tudomány és a művészet érintkezési pontjait vizsgálja. A megértés folyamatait, a tudás és a tudomány manipulálhatóságát, a tények és igazságok viszonylagos voltát.
09.30- 10.22
Kiállítás

Taking Time

ImagineBudapest / Budapest Point (1053 Budapest, Királyi Pál u. 18.)

Bruno, Giulia; Vásárhelyi Zsolt és Simon Kati; van Harskamp, Nicoline

Kurátorok: Simon Kati & Vásárhelyi Zsolt
Mi köti össze a torinói Fiat autógyárat, a berlini Tégeli-tó védett szigetét és az egykori koppenhágai katonai bázist? A kiállítás a demokratikus építkezés folyamatára koncentrál három társadalmi kísérlet művészeti feldolgozásának bemutatásával. Arra kérdez rá, léteztek-e újragondolásra érdemes ideák és gyakorlatok, adhat-e új impulzust a múltból nyert tapasztalat a jövő számára.
09.30- 10.29
Kiállítás

Pedagógiai partizánakció(k)

Der Punkt (1056 Budapest, Szarka sreet 7.)

Forgács Péter; Hjort Guttu, Ane; Husni-Bey, Adelita; Lődi Virág

Kurátor: Lődi Virág
A galériatér mint (művészet)pedagógiai gócpont. Két pedagógiatörténeti kísérlet bemutatása, egy gondosan válogatott pedagógiai/gyermek könyvtár, amely párhuzamokat és lehetséges kontextusokat kínál. Gazdag asszociációs mezőbe helyezzük a térben kiállított filmeket, interjúkat és archív anyagokat, és hivatkozunk az OFF más, pedagógiai aspektusú projektjeire.
09.29- 10.29
Kiállítás

Valahol Európában

Centrális Galéria, Blinken OSA Archívum (1051 Budapest, Arany János u. 32.)

Architecture Uncomfortable Workshop; Hyrcan, Binelde; Mikulán Dávid

Kurátor: Székely Katalin, Konzulens: K. Horváth Zsolt
Gaudiopolis egyike volt azoknak a kisebb-nagyobb közösségeknek Magyarországon, amelyek egy új, jobb világot kezdtek építeni a romokon. A kiállítás bemutatja Gaudipolis történetét, és mindazokat a kezdeményezéseket, amelyeket olyan egyének vagy csoportok lelkesedése, bátorsága és kitartása hívott életre, akik hittek egy jobb és igazságosabb társadalomban. A kiállítás korabeli dokumentumokon és kortárs műveken keresztül mutatja be a gyermekköztársaság mindennapjait, a második világháborút követő koalíciós időszak kontextusában.
09.29- 10.05
Kiállítás OFF-Budapest
Egy nem kimondottan paradicsomi jövőképet felvillantó kiállítás nyílik a pécsi “Reggeli” nevű hely galériaszintjén. A Berlin-Lipcse-Toronto-Budapest tengelyen szerveződő kiállítás alkotói nagyrészt külföldön élő művészek, munkáik lokális és globális folyamatokra reflektálnak. A tárlatot zenei és irodalmi program is kíséri.
09.29- 11.05
Aki bújt, aki nem Kiállítás

Játékok népe

Három Holló Kávéház (1052 Budapest, Piarista köz 1. (bejárat a Szabad sajtó út felől) )

Baladrán, Zbyněk ; Billing, Johanna; Chetwynd, Marvin Gaye; Ex-Artists’ Collective (Kaszás Tamás és Loránt Anikó ); Kokesch Ádám; Koťátková, Eva; Piotrowska, Joanna; Straub, Jean-Marie és Huillet, Danièle

Kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapata
Ha felnőttként játékot mondunk, akkor az alternatív valóságok lehetőségét keressük. Játszunk, mert szándékaink visszapattannak a valóságról és játszunk, mert nem akarjuk ezt elfogadni. A játék új képességeket ad és nézőpontokat kínál, és így -- mint minden, ami tanulás -- végül mégiscsak átformálja a valóságot. A játékok népe kiállítást a játék öröme és a játszás, mint felismerés józansága fogja körül. Felszabadult és elgondolkodó, kint is van és van és bent is; játszik, és látja magát játszani.
09.29- 10.27
Kiállítás

Városjáték

Csendes Társ (1053 Budapest, Magyar u. 18.) /

Kisterem Galéria (1053 Budapest, Képíró u. 5.) /

Trapéz Galéria (1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 3.) /

Vintage Galéria (1053 Budapest, Magyar u. 26.)

Akademia Ruchu; Filko,Stano & Mlynárčik, Alex; Gotovac, Tomislav ; Iveković, Sanja; Koller, Július; Kovanda, Jiří ; KwieKulik; Lakner László; Maurer Dóra; Okas, Jüri; Paripović, Neša; Partum, Ewa; Stilinović, Mladen; Treliński, Jerzy; Tót Endre

Kurátor: Szörényi Péter
Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás. A szocializmus szabályozta az életet és a köztérben való mozgást, létezést is. A kiállítás a régió művészeinek pozícióin keresztül hoz példákat a neoavantgárd köztéri akciók irányaira és lehetőségeire. Az egymástól sétatávolságra lévő helyszíneken megjelennek a hivatalos felvonulásokra adott válaszok: a városi intervenciók, performanszok és a spontán szervezett közösségi, művészeti események dokumentációi, ezek mellett pedig a politikai megszorítások miatt visszafogottabb, szinte láthatatlan városi minimálakciók, akciófotók.
09.29- 11.05
Aki bújt, aki nem Kiállítás

Különös melegség

Hidegszoba Stúdió (1072 Budapest, Dob utca 24, 2.em)

Johne, Sven

Kurátor: Az OFF-Biennálé kurátori stábja
A Skandináviából Észak-Afrikába tartó költöző madarak pihenőhelyén, egy a világtól elzárt szigeten dolgozik Sven Johne megkapó szépségű filmjének narrátora. Az idillikus környezet és a nemes, tudományos munkát végző tudósközösség ideális menedéknek tűnik a kiégett és a modern világ visszásságaitól megcsömörlött hősünk számára. Ám a sziget lassanként elveszti ártatlanságát, és egyre hasonlatosabbá válik ahhoz a világhoz, amelyből menekülni próbált.
09.28- 10.24
Kiállítás
Az elmúlt évek kultúrpolitikai intézkedései nemcsak megnehezítik a pályakezdők helyzetét, hanem folyamatos reaktív állapotba is kényszerítik őket. Az állandó küzdelem pedig kimerítő, kemény munka: az egyéni képességek és kreatív energiák alárendelődnek annak, amivel szemben meghatározzuk magunkat. A kiállítás az önazonosság, a művészetben rejlő öröm, a játékosság, az összetartás és a szabad gondolkodás szerepét hangsúlyozza a társadalmi-politikai problémákkal szembeni ellenállásban
09.27- 10.28
Kiállítás

Forecasting a Broken Past

aqb Projectspace (1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.)

Altay, Can; Holden, Andy; Kaszás Tamás; László Gergely (Tehnica Schweiz); van Harskamp, Nicoline; Šević, Katarina

Kurátor: Soós Borbála
Hogyan építsünk jobb közösségeket a jövő számára? Az elmúlt időkben politikai szókincsünk szavai kiüresedtek, jelentésük megváltozott, és a lehetőségük arra, hogy segítsék ezt a küldetést, megfogyatkoztak. A kommunizmus, a közösség, a civil társadalom, a részvétel, a fenntarthatóság és a „jobb jövő” fogalmaival rendre visszaéltek, ezért annyira korrupttá váltak, hogy mára szinte használhatatlanok. Miként tudnánk innen előrelépni?