FELHÍVÁS: Jelentkezz projekttervvel a 2020-as OFF-Biennáléra!

2020 tavaszán harmadszor lesz OFF-Biennále!

Ez alkalommal az OFF nem tematikus keretet kínál a pályázati felhívásra jelentkezőknek. Olyan művészi vagy kurátori gondolkodásmódokat keres, amelyek elmélyültek, kíváncsiak, és bár párbeszédre és kritikai gondolkodásra épülnek, mernek állást foglalni és javaslatokkal élni. Ebben a pályázati körben sokkal kevesebb tervet fogadunk be, megvalósításukba azonban aktívan beszállunk. Az így létrejövő projektek mentén közösen alakítjuk majd ki a biennále tematikáját.

Az OFF-Biennále Budapest először 2015 tavaszán, majd második alkalommal 2017 őszén valósult meg, alulról szerveződő módon, állami támogatás nélkül, a művészeti színtér összefogásának köszönhetően. A létrejöttének hátterében álló tendenciák továbbra is világszerte megfigyelhetők: a demokratikus társadalmi tér szűkülése, a populizmus, a félelemkeltő politikai kommunikáció, a korrupció, a kritikai hangok ellehetetlenítése egyre inkább meghatározzák mindennapjainkat, közérzetünket — és a jövőnket is.

Magyarországon élve úgy tűnik, hosszú tél következik, a dolgok most jó ideig változatlanok, vagy egyre rosszabbak lesznek; optimizmusunk le-lemaradva kullog utánunk. Ugyanakkor a világban sokfelé dúló háborúk, a tömeges migráció, a klímaváltozás arra is rámutat, hogy az emberiség gyökeres változások előtt áll, amelyekre nincs felkészülve. Hasonló értetlenséggel és szorongással állunk a valóság és az élet mesterséges alakításának, sőt, előállításának egyre tökéletesedő gyakorlatai előtt is. A változás kényszerére eddig adott válaszok — a fasizmus újbóli megerősödése is egy ezek közül — aggodalommal töltik el azokat, akik a felvilágosodás alapeszméit és az azóta megvívott ember- és polgárjogi küzdelmek eredményeit nem kívánják maguk mögött hagyni. Azonban sokak szerint ma csak a (szélső)jobboldalon van politikai képzelőerő.

Elképzelhetők-e alternatívái a most zajló politikai, társadalmi, gazdasági folyamatoknak? Kigondolhatók és gyakorolhatók-e olyan egyéni vagy kollektív cselekvésformák, amelyek egy emberibb, élhetőbb jövőt alapoznak meg? Mit tehet egy művész, mi várható a művészettől?

Ahhoz, hogy legyen bátorságunk és fantáziánk a változásról gondolkodni és tenni is érte, ismernünk és értenünk kell a jelent. Azt azonban nem szabad hagynunk, hogy gúzsba kösse a képzeletünket. Az ismeretszerzés kijárt útjai és módszerei helyett (de legalábbis mellettük) új kutatásokra, a mégoly apró dolgokban való elmélyedésre van szükségünk, kíváncsiságra, másfajta logikára, kitartásra, fantáziára — és némi humorra. Az abszurd kísérletek, a vargabetűk, a zsákutcák bevilágítása mind életképes, sőt szükséges stratégiák lehetnek, egy irreálisnak tűnő elképzelés is megmenthet a beletörődéstől. És a fentiek gyakorlásában nincs jobb a művészeknél.

A Biennáléra olyan művészeti munkákat és projekteket várunk, amelyek a jelenben élnek, de van víziójuk a jövőről; amelyek válaszokat keresnek és nem félnek kérdezni; nyitottak, de nem csak a közönségtől várják, hogy véleményt formáljon; amelyek vállalják a kockázatot és a felelősséget, de közben nem átallják jól érezni magukat, esetleg másokat is megnevettetni. Olyanokat, amelyek számára a kritikai gondolkodás nem maga a cél, hanem eszköz arra, hogy alternatívákat vázoljanak fel. Nem szeretnénk a művészet „sajátos problémáival” foglalkozni, sokkal inkább azzal, ahogyan a művészet részt vesz a társadalomról és politikáról való gondolkodásban, a képzelet felszabadításában, és cselekvési javaslatokkal él.

Praktikusan:

A korábbi ernyőszerű működés helyett – amikor a biennále keretet biztosít önálló produkcióknak – most sokkal szorosabb együttműködést javasolunk, de kevesebb művészeti projekt számára. Az eddig elvárt önállóság sok résztvevő lehetőségeit meghaladta, így a mostani kiadásban az OFF intenzívebb partneri és produceri szerepet vállal: a nyertes pályázókkal együttműködve részt veszünk a produkciók anyagi hátterének megteremtésében, a szükséges és kívánatos magyar vagy külföldi partnerek megtalálásában, a projektek megvalósításában is.

Pályázatot nyújthat be minden Magyarországon élő és dolgozó, vagy külföldön élő de magyar származású művész és művészeti szakember. Csoportok és egyének jelentkezését egyaránt várjuk. Ez alkalommal csak új produkciók terveit várjuk — ebbe természetesen beletartoznak már meglévő műveket bemutató, de eddig nem megvalósított kiállítások, egyéb csoportos bemutatkozások is. Egy pályázó több pályázatban is érdekelt lehet.

Beadandó pályázatonként egy pdf, amelyben szerepel:

Amennyiben van ilyen, a projekt együttműködő partnere(i), látványtervei, egyéb vizuális anyagok, mozgókép linkje is megadható a pdf-en belül.

A pályázatokat az office@offbiennale.hu címre várjuk 2018. október 28-ig. Egy héten belül mindenkinek visszajelzünk a pályázat beérkezéséről. Kérjük, feltétlenül jelezd, ha nem kaptál visszajelzést!

A pályázatokat egy, az OFF vezető testületének tagjaiból ill. meghívott szakemberekből álló zsűri bírálja el. A megvalósításra érdemesnek talált pályázatok beküldőivel november elején vesszük fel a kapcsolatot és ekkor kérjük majd a pályázat egyes elemeinek pontosítását, valamint a pályázat angol fordítását. A végeredmény 2018 decemberében, az OFF-Biennále Egyesület által szervezett nemzetközi bemutató-eseményt követően alakul ki, amelynek során koprodukciós és/vagy a projektek bemutatását vállaló partnerintézményeket keresünk. Úgy tervezzük, hogy e folyamat eredményeképpen 5-10 projekt valósul meg a 2020-as OFF-Biennále keretében.

Az OFF-Biennále 2020 Tervező Bizottsága: Dragon Zoltán, Erőss Nikolett, Nagy Gergely, Rothman Gabriella, Somogyi Hajnalka, Szakács Eszter, Szalai Bori, Székely Katalin